This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

Privacy en Cookie verklaring

DSM is gehouden uw privacy op deze website te beschermen. Lees de "Privacy en Cookie verklaring" goed door, zodat u weet hoe we uw persoonlijke gegevens verkrijgen en gebruiken.

Algemeen

Deze Privacy en Cookie verklaring heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die worden verkregen en gebruikt door het bedrijfsonderdeel van DSM dat verantwoordelijk is voor het betreffende deel van de website. De Privacy en Cookie verklaring is gebaseerd op de DSM Code voor de privacy van gegevens van klanten, leveranciers en handelspartners. De Code en de nadere gegevens van dit bedrijfs­onderdeel bevinden zich onder de knop “Juridische informatie” in het navigatiemenu links op de pagina. Het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor het betreffende deel van de website wordt hierna "DSM" genoemd.

DSM respecteert uw privacy en houdt zich aan alle bepalingen van de Nederlandse wet Verwerking Persoonsgegevens en de privacywetgeving van de EU.

Cookies

We slaan alleen zogenaamde "cookies" op uw computer op wanneer u uw toestemming hiervoor hebt gegeven door tijdens uw bezoek aan onze website op de betreffende knop(pen) te klikken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer opslaat. Hiermee kunnen wij uw computer herkennen wanneer u de site later nog eens bezoekt. Zo kan DSM de website nog gebruikersvriendelijker maken en aan uw behoeftes aanpassen. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren.

De persoonlijke informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken. Deze persoonlijke informatie wordt verzameld met als doel het statistisch meten van het gebruik en de bruikbaarheid van onze website, en om u speciaal op uw interesses afgestemde informatie te kunnen sturen met betrekking tot ons bedrijf en onze (nieuwe) producten en diensten.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door onze website opnieuw te bezoeken en de betreffende opties te kiezen. Door middel van het wijzigen van instellingen kunt u er ook voor zorgen dat uw browser geen cookies van deze website meer aanneemt. In dat geval is het mogelijk dat u niet langer de volledige functionaliteit en alle voorzieningen van onze website kunt gebruiken.

Google Analytics

Momenteel gebruiken we Google Analytics om het bezoek aan de website te analyseren en onze inhoud te verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld door Google Analytics. Zie voor meer informatie over het privacybeleid met betrekking tot Google Analytics: www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Gegevensverzameling, doel en ontvangers

Wij verkrijgen uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, postcode, (woon)plaats, telefoonnummer en e-mailadres) wanneer u die aan ons verschaft door middel van registratie, het invullen van formulieren of het versturen van e-mails, het plaatsen van een bestelling voor producten of diensten, het aanvragen van informatie, of andere situaties waarin u ervoor kiest deze persoonlijke gegevens aan ons te verschaffen.

Uw gegevens worden verwerkt met als doel het realiseren van een overeenkomst tussen u en DSM, het verschaffen van door u aangevraagde informatie of advies, het tegemoetkomen aan wettelijke vereisten, het bieden van een optimale dienstverlening en het versturen van speciaal op uw interesses afgestemde informatie over ons bedrijf en onze (nieuwe) producten of diensten.

Uw gegevens kunnen aan andere ondernemingen binnen het DSM-concern worden verschaft, met hetzelfde doel als hierboven beschreven. De ondernemingen binnen het DSM-concern zullen uw gegevens behandelen in overeenstemming met de DSM Code voor de privacy van gegevens van klanten, leveranciers en handelspartners en deze Privacy en Cookie verklaring.

Bovendien zullen uw persoonlijke gegevens alleen worden verschaft aan (of worden gebruikt namens) derden voor direct marketing doeleinden, nadat u de mogelijkheid hebt gekregen om hier bezwaar tegen te maken. Deze derden zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke wij met hen zijn overeengekomen, binnen de grenzen van de DSM Code voor de privacy van gegevens van klanten, leveranciers en handelspartners. DSM zal van deze derden verlangen dat zij adequate beschermingsniveaus implementeren ter beveiliging van uw persoonlijke informatie. Uw persoonlijke gegevens worden niet overgedragen aan derden die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die geen adequaat beschermingsniveau in overeenstemming met de DSM Code voor de privacy van gegevens van klanten, leveranciers en handelspartners hebben.

Alle ondernemingen binnen het DSM-concern en derden zullen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de instructies van DSM verwerken.

Kinderen

De websites van DSM zijn niet bedoeld om door personen jonger dan 16 (zestien) jaar te worden gebruikt en we zullen personen jonger dan 16 jaar niet bewust tot onze websites toelaten.

Links naar andere sites

Let op: de DSM Privacy en Cookie verklaring is niet van toepassing voor andere websites die niet van DSM zijn, ook wanneer:

  • u deze andere sites bezoekt via een link op onze site; of
  • u onze website bezoekt via een link van een andere site.

Recht op inzage / rectificatie / bezwaar

U kunt op ieder moment inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonlijke gegevens eisen indien deze gegevens onjuist zijn of niet relevant zijn voor het aangegeven doel. Hiertoe kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens sturen aan email. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Bewaarperiode

DSM zal de via deze website verkregen persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, tenzij de gegevens langer moeten worden bewaard in overeenstemming met de DSM Code voor de privacy van gegevens van klanten, leveranciers en handelspartners.

Beveiliging van uw gegevens

De opslag en overdracht van uw gegevens via internet worden beveiligd met de gangbare en gebruikelijke technologieën.

Versie d.d. 5 februari 2015 PS