This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

In de regio

DSM Delft wil een actief lid van de Delftse samenleving zijn en een goede buur voor de mensen die dicht bij het bedrijf wonen en werken.
Jongen, met de armen in de lucht, staat voor een rij windmolens

Sponsoring

DSM Delft wil een goede buur zijn voor de mensen die dicht bij het bedrijf wonen en werken, en de ontwikkeling van de biogebaseerde economie steunen.

Onze maatschappelijke betrokkenheid laten we onder meer zien in sponsoring van lokale en regionale initiatieven welke passen bij de doelstellingen van het bedrijf. Jaarlijks wordt hiervoor een klein aantal initiatieven gekozen. Het beschikbare budget is zeer beperkt.

DSM Delft hanteert de volgende criteria om sponsordoelen te selecteren:

  • Jaarlijks roulerend worden thema's gekozen op het gebied van cultuur, sport, techniek en educatie. Voor 2015 is het sponsorthema "cultuur";
  • Het te sponsoren evenement of organisatie is openbaar en toegankelijk voor mensen uit alle lagen van de bevolking;
  • DSM Delft gaat geen meerjarige sponsorovereenkomsten aan. Eenmaal aangegane sponsorovereenkomsten worden niet stilzwijgend verlengd;
  • DSM Delft treedt nimmer op als dragende sponsor van een evenement of organisatie. Het doorgaan van de activiteit is dus niet afhankelijk van sponsoring door DSM;
  • Als tegenprestaties wenst DSM naamsvermelding in de uitingen van de gesponsorde partij, en gezamenlijke benadering van pers. Overige tegenprestaties worden per activiteit besproken.

Aanvraag

Voor 2015 is het sponsorthema van DSM Delft “cultuur”. Sponsorverzoeken die aan dit thema voldoen, worden alleen in behandeling genomen als ze digitaal zijn ingediend via onderstaande link. Geeft u bij uw aanvraag bij de projectgegevens aan dat het gaat om “sponsoring DSM Delft”.

Aanvraagformulier sponsoring

Onderwijs

Jet-Net is het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Het is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is om havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bètaberoepen en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.

Aan Jet-Net zijn 81 bedrijven, 177 scholen en 20 partners verbonden. DSM Delft werkt met diverse scholen samen. Zo organiseren wij voor het Christelijk Lyceum Delft en voor het Novum Gymnasium projecten en rondleidingen bij DSM in Delft. Op meer individuele basis worden profielwerkstukken begeleid door de medewerkers. DSM Delft biedt in nauwe samenwerking met de scholen op maat programma’s waar we wederzijds van leren en profijt van hebben.