This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

DSM in Geleen

In Geleen is DSM’s Materialen Centrum gevestigd, het grootste Materialen Centrum van DSM wereldwijd. In het in 2014 geopende hypermoderne gebouw wordt onderzoek naar en ontwikkeling van hoogwaardige materialen gebundeld. 
DSM in Geleen

Het onderzoekscentrum is een toonaangevende locatie waar belangrijke technologische competenties en unieke expertise in Nederland bij elkaar komen voor toepassingen over de hele wereld en vormt een belangrijke basis van de onderzoeks- en marketingactiviteiten voor Materials Sciences van DSM, DSM Dyneema en DSM Engineering Plastics. Voor DSM Engineering Plastics is dit tevens het belangrijkste onderzoekscentrum wereldwijd. Het zwaartepunt van DSM’s hoogwaardige materialenonderzoek ligt historisch in Sittard-Geleen. Daarnaast biedt huisvesting op de Brightlands Chemelot Campus kansen voor open innovatie, door de nabijheid van andere (start-up) bedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Ook herbergt Geleen de productie faciliteiten van DSM Engineering Plastics voor onder meer Stanyl en EcoPaXX, produceert DSM’s Advanced Surfaces er coating voor zonnepanelen die het rendement van zonnepanelen significant verhoogt en wordt er de grondstof voor DSM Dyneema geproduceerd. 

Chemelot Industrial Park en Brightlands Chemelot Campus

Geleen is ook de thuisbasis van Chemelot, met het Chemelot Industrial Park en Brightlands Chemelot Campus. DSM is de grondeigenaar van Chemelot, zorgt voor het bodembeheer, de planologie en verhuurt percelen aan de bedrijven op de locatie. 

Chemelot

Daarnaast is DSM nauw betrokken in de verdere ontwikkeling van het gehele Chemelot gebied als broedplaats voor innovatie, vernieuwing en magneet voor talent met participaties in diverse publiek private samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld het instituut voor biomedische en biobased materialen InSciTe en regionale investeringsfondsen zoals Chemelot Venturing . De Chemelot locatie als geheel herbergt meer dan honderd bedrijven en biedt ruim 7000 banen, daarvan werken bijna 6000 mensen op het Chemelot Industrial park en ca.1350 op de Brightlands Chemelot Campus.