This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

DSM in Waalwijk

Hoogwaardige harsen voor een breed scala aan coatings voor hout, metaal en kunststoffen, en lijmen en drukinkten vormen het productportfolio van DSM Coating Resins in Waalwijk. 
DSM Waalwijk

Zo’n 400 medewerkers, waarvan ongeveer een kwart actief in onderzoek en ontwikkeling, bedienen wereldwijd eindmarkten zoals de bouw, huishoudelijke apparatuur en de elektronische en grafische industrie. De locaties in Waalwijk, Zwolle en het Amerikaanse Wilmington (MA) vormen samen het mondiale centrum voor onderzoek en ontwikkeling: hier worden innovaties aangezet die wereldwijd toepassing vinden.

Geschiedenis

Op de locatie in Waalwijk worden al sinds 1963 kunstharsen geproduceerd. Die eerste fabriek heette Polyvinyl Chemie Holland B.V., later hernoemd tot ICI Resins b.v. In 1993 werd het bedrijf onderdeel van het Britse ZENECA Ltd, en veranderde de naam in ZENECA Resins b.v. Zes jaar later werd Avecia Holding de nieuwe eigenaar en kreeg de unit wederom een nieuwe naam: NeoResins. Begin 2005 nam Koninklijke DSM NeoResins over en in 2011 werd deze organisatie samengevoegd met de al bestaande DSM unit Powder Coating Resins. De nieuwe organisatie ging verder onder haar huidige naam: DSM Coating Resins, waar, naast Waalwijk en Zwolle in Nederland, ook vestigingen in onder meer Amerika en China  deel van uitmaken. 

slideshow

DSM zet in Waalwijk sinds enkele jaren geen oplosmiddelen meer in en levert uitsluitend harsen op waterbasis. Deze ‘groene’ coatings vormen het antwoord op strikte wetgeving en zijn beter voor het milieu. Zowel directe klanten zoals verfproducenten en eindconsumenten hebben daar baat bij. Een voorbeeld is NeoCryl®, een nieuwe generatie watergedragen harsen die voldoet aan de hoogste standaarden op gebied van voedselveiligheid en daarom gebruikt kan worden voor het bedrukken van verpakkingsmaterialen die in direct contact staan met voedsel.

Nóg een voordeel van de producten van DSM: in gebruik bij de klant leidden ze tot veel minder uitstoot van milieuschadelijke stoffen. Om een voorbeeld te geven: Bij een productie van ongeveer 100 kiloton (100 miljoen kilo) watergebaseerde harsen - inclusief harsen, formuleren, verdunnen en schoonmaken – neemt de uitstoot van milieugevaarlijke stoffen af met zo’n 200.000 ton per jaar.

Onze harsen spelen ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van moderne materialen die worden verwerkt in containers, auto’s, treinen en de bladen van windturbines. Ook op andere gebieden wordt in Waalwijk gewerkt aan verdere innovatie en verduurzaming van de productie.

Elk jaar kan ruim 150 kiloton kunstharsen geproduceerd worden in meer dan 200 verschillende producten. Vele honderden verschillende grondstoffen worden in die producten verwerkt. Dat kan variëren van enkele kilo’s tot honderden tonnen per jaar.

Innovatief

In de loop der jaren zijn nieuwe processen ontwikkeld zodat nu de op water gebaseerde harssystemen kwalitatief niet meer onder doen voor traditionele producten op basis van organische oplosmiddelen. Dat gaat over  eigenschappen zoals hechting, glans, droging en de bestendigheid tegen weersinvloeden. De innovatieve bindmiddelen van DSM zijn inmiddels zo effectief dat in de meeste eindproducten giftige en brandbare oplosmiddelen met 75-100% kunnen worden gereduceerd.

Vanwege het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO’99) beschikt DSM in Waalwijk sinds 2001 over een Veiligheidsrapport (VR) en een PBZO-document (Preventie Beleid Zware Ongevallen). Het milieuzorgsysteem is sinds 1998 gecertificeerd volgens de ISO 14001 norm, en op kwaliteitsgebied voldoet de locatie sinds 1990 aan ISO 9001.

DSM onderschrijft het convenant Responsible Care van de Nederlandse brancheorganisatie VNCI en werkt voortdurend aan de verbetering van producten, processen en cultuur. ‘Samen veilig’ is het centrale motto, met veel aandacht voor open communicatie. Want dat is de beste manier om (bijna-)incidenten bespreekbaar te maken en als organisatie en medewerker voortdurend bij te leren.

Incidenten- en ongevallenregistratie

Alle (bijna-)incidenten en ongevallen worden geregistreerd in het ZIP-SAFE systeem. 

Het ZIP-formulier wordt gebruikt voor het melden van een
(bijna-)ongeval of incident die te maken kunnen hebben met veiligheid, milieu, gezondheid, lekkages, beveiliging, reputatie of financiële schade. De melding vindt plaats binnen 24 uur na constatering.

Het SAFE-formulier laat zien hoe een (bijna-)incident of ongeval verholpen of voorkomen kan worden. Deze rapportage inclusief vervolgstappen moet binnen 10 kalenderdagen worden afgewerkt.

Elke medewerker van DSM Waalwijk kan een ZIP en/of SAFE-formulier schrijven en heeft inzage in alle gerapporteerde ZIP’s en SAFE’s. Het management stimuleert de medewerkers om alle (bijna-)incidenten te melden.

Ernstige incidenten worden binnen 24 uur gemeld aan de Managing Board en de directie van Corporate Operations & Responsible Care. Voor de analyse van ernstige incidenten en voor het bepalen van de basisrisicofactoren is de TRIPOD Bèta-methode verplicht gesteld.

DSM in Waalwijk voert een actief stagebeleid, waarvoor nauw wordt samengewerkt met onder meer Avans Hogeschool in Breda en Den Bosch, ROC Tilburg en De Rooi Pannen in Tilburg.

Eind 2012 vierde DSM in Waalwijk het 50-jarig bestaan van de locatie. Er waren bijna 1000 bezoekers die het bedrijf en diverse activiteiten bezichtigden. Ook was er een tentoonstelling over 50 jaar Waalwijk.