This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Sponsoring

Ons sponsorbeleid is gericht op het ondersteunen van onze missie: Bright Science. Brighter Living™. Bright Science verwijst naar de unieke manier waarop wij onze Life Sciences en Materials Sciences combineren op het gebied van gezondheid, voeding, en materialen.
DSM Nederland richt zich met sponsoring op drie aandachtsgebieden: duurzaamheid, wetenschap en techniek, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. Elk aandachtsgebied staat hieronder inhoudelijk beschreven.

Foto van zonnewagen Nuna6

Initiatieven die voor sponsoring in aanmerking kunnen komen, leveren een duidelijke bijdrage aan een brede positionering van de DSM in Nederland bij voorkeur in Europa. Een Nederlandse/Europese uitstraling vormt daarom, naast de andere criteria, een belangrijke voorwaarde. Vanwege het beperkte budget moeten strikte keuzes worden gemaakt. DSM wil over het algemeen geen dragende sponsor zijn.

Voldoet uw verzoek aan bovenstaande beschrijving én aan onze sponsorcriteria, dan kunt u hier een sponsorverzoek indienen.  

Naast sponsoring op landelijk niveau, zijn er ook nog sponsormogelijkheden op regionaal niveau waarmee DSM lokale maatschappelijke betrokkenheid wil tonen. Jaarlijks wordt hiervoor een klein aantal initiatieven gekozen. Het beschikbare budget is beperkt. Om een verzoek voor regionale sponsoring in te dienen, verwijzen wij u ook graag naar onze sponsorcriteria en sponsoraanvraag pagina.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is DSM’s kernwaarde. Alles wat we doen moet bijdragen aan een duurzamere wereld. Voor DSM betekent duurzaamheid het gelijktijdig nastreven van economisch rendement, milieuverbetering en sociale verantwoordelijkheid. Anders gezegd: wij willen waarde scheppen op de drie terreinen van People, Planet en Profit – gelijktijdig.

Wetenschap en Innovatie

Innovatie is essentieel voor onze onderneming. Ons succes wordt in hoge mate bepaald door onze innovatieve kracht en ons vermogen om nieuwe producten, merken en diensten aan te bieden op het gebied van gezondheid, voeding en materialen.

DSM werkt nauw samen met het onderwijs om techniek en bètastudies te stimuleren. Vanuit ons sponsorbeleid dragen we bij door maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die wetenschap en techniek toegankelijk maken voor een breed publiek.

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Dat doen we met sponsoring op nationaal niveau maar ook regionaal door het financieel ondersteunen van kleinschalige lokale initiatieven in de directe werkomgeving van DSM. Cultuur (vooral de podiumkunsten en cultureel erfgoed), sport en natuur zijn voor DSM belangrijke thema’s om mensen aan een gemeente of regio te binden. Sponsoring van “Het jaar van de mijnen” in de regio Limburg is daar een voorbeeld van.