This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Maarten Vanden Eynde - Project Plastic Reef

(English version at the bottom)  
Maarten-Vanden-Eynde-1

Plastic Reef 2008-2012, melted plastic debris from the world oceans.

De Belgische kunstenaar Maarten Vanden Eynde (Leuven, 1977) reisde alle belangrijke gyres op aarde af op zoek naar materialen voor een enorm kunstwerk gemaakt van gesmolten plastic afval uit de oceanen. Met zijn project deelt hij dezelfde doelen als DSM: bewustzijn creëren voor de vervuiling van de oceanen en de negatieve effecten van deze vervuiling op de natuur. Het project Plastic Reef is nu te zien in het hoofdkantoor van DSM in Heerlen.

In maart 2008 kwam Vanden Eynde erachter dat zich ongeveer 1600 kilometer ten westen van Californië en 1600 kilometer ten noorden van Hawaï een “drijvende vuilnisbelt” bevond die bijna even groot was als het Amerikaanse vasteland en bestond uit plastic deeltjes. Bijna niemand wist van het bestaan, en daarom besloot  hij  bewustzijn creëren voor dit ongelooflijke fenomeen en uitzoeken wat er met deze nieuwe ‘grondstof’ kon worden gedaan. In januari 2009 bezocht hij Charles Moore, marine onderzoeker bij de Algalita Marina Research Foundation in Long Beach, die de plastic soep al in 1997 had ontdekt. Hij gaf de kunstenaar plastic afval uit de North Pacific Gyre, dat Maarten Vanden Eynde omsmolt tot een klein plastic koraalrif, zo groot als een voetbal. Het afval werd weer mooi en leek bewustzijn te creëren voor twee problemen tegelijkertijd: het plastic in de oceaan en het verdwijnen van koraalriffen wereldwijd. Van 2008 tot 2015 werkte hij aan het project en kunstwerk Plastic Reef, een groeiende installatie van gesmolten plastic afval uit de oceanen met een uiteindelijke grootte van 500 x 450 cm. In het kader van hetzelfde onderzoeksproject werden diverse andere werken gemaakt, die wereldwijd werden tentoongesteld en nu te zien zijn in het hoofdkantoor van DSM in Heerlen.

Links:
www.maartenvandeneynde.com
www.plasticreef.com

Maarten-Vanden-Eynde-2

Paleontologic Plastic IV, 2014, plastic, glass and wood

Maarten-Vanden-Eynde-3

Continental Drift, 2014, vintage globe, melted plastic debris from world oceans

Maarten-Vanden-Eynde-4

detail Continental Drift

Maarten-Vanden-Eynde-5

1000 miles away from home, glass snow globe, wooden base, distilled water, plastic particles from 5 major ocean gyres

Art project Plastic Reef - Raise awareness for the pollution of the oceans

The Belgian artist Maarten Vanden Eynde(Leuven, 1977) travelled the world to visit all mayor gyres for materials to create a huge sculpture made of melted plastic debris of the worlds oceans. With his project he shares the same goals as DSM: raising awareness for the pollutions of the Oceans and the negative effects of this pollution on nature. The project Plastic Reef is now on display at DSM Headquarters in Heerlen.

In March 2008 Vanden Eynde found out that there was a “floating landfill”, about the size of continental US and made up of plastic particles, swirling about 1,000 miles west of California and 1,000 miles north of the Hawaiian Islands. Almost nobody knew about it at that time so he wanted to raise awareness for this incredible phenomenon and find out what could be done with this new ‘raw’ material. In January 2009 he visited Charles Moore, marine researcher at the Algalita Marina Research Foundation in Long Beach who discovered the Plastic Garbage Patch in 1997. He gave the artist a first sample of plastic debris from the North Pacific Gyre which Maarten Vanden Eynde melted into a small plastic coral reef, the size of a football. The trash became beautiful again and seemed to raise awareness for two problems at the same time: the plastic in the ocean and the disappearing of coral reefs world wide.  From 2008 to 2015 he  worked on the project and sculpture called Plastic Reef, a growing installation of melted plastic debris from the worlds oceans with a final size of 500 x 450 cm.  Within the same research project, several other works were made, which were exhibited and reviewed worldwide and are now exhibited at DSM Headquarters in Heerlen.

Links:
www.maartenvandeneynde.com
www.plasticreef.com