This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Samenvatting besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2008

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 26 maart 2008 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

In de vergadering waren 278 aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders aanwezig die in totaal ca. 48,2% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal vertegenwoordigden.

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond).

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2007 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De jaarrekening 2007 werd vastgesteld.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.653.436.200 1.737.250 421.616.650 5.076.790.100
% 99,96% 0,04% 100,00%

Agendapunt 4a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 4b

De dividenduitkering over 2007 van €1,20 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.059.388.200 300.650 13.173.150 5.072.862.000
% 99,99% 0,01% 100,00%

Agendapunt 5a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.060.906.600 5.271.400 16.712.800 5.082.890.800
% 99,90% 0,10% 100,00%

Agendapunt 5b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.059.663.800 1.092.000 22.198.150 5.082.953.950
% 99,98% 0,02% 100,00%

Agendapunt 6a

De heer C. Herkströter werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.057.975.050 11.574.750 13.260.550 5.082.810.350
% 99,77% 0,23% 100,00%

Agendapunt 6b

De heer E. Kist werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.066.236.250 3.147.800 13.304.100 5.082.688.150
% 99,94% 0,06% 100,00%

Agendapunt 6c

Mevrouw L. Gunning-Schepers werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 27 maart 2008.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.067.226.550 2.071.950 13.446.050 5.082.744.550
% 99,96% 0,04% 100,00%

Agendapunt 7

De aanpassing van het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur werd vastgesteld.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.035.409.700 10.244.650 36.809.350 5.082.463.700
% 99,80% 0,20% 100,00%

Agendapunt 8a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.059.982.550 8.102.250 13.763.900 5.081.848.700
% 99,84% 0,16% 100,00%

Agendapunt 8b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.617.374.750 450.819.350 13.712.100 5.081.906.200
% 91,10% 8,90% 100,00%

Agendapunt 9

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.066.629.550 2.077.950 13.279.950 5.081.987.450
% 99,96% 0,04% 100,00%

Agendapunt 10

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht; het in te trekken aantal aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.068.402.000 194.450 13.232.850 5.081.829.300
% 100,00% 0,0% 100,00%

Agendapunt 11

De vergadering besloot dat het jaarverslag en de jaarrekening voor 2008 en volgende jaren in de Engelse taal zal worden opgemaakt.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.065.688.250 3.147.700 13.581.550 5.082.417.500
% 99,94% 0,06% 100,00%