This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Samenvatting besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 25 maart 2009 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

In de vergadering waren 210 aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders aanwezig die in totaal ca. 48.0% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal vertegenwoordigden.

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond).

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De jaarrekening 2008 werd vastgesteld.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.757.037.500 175.960.850 18.391.950 4.951.390.300
% 96,4% 3,6% 100,0%

Agendapunt 4a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 4b

De dividenduitkering over 2008 van € 1,20 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.950.957.300 434.850 113.950 4.951.506.100
% 100,0% 0,0% 100,0%

Agendapunt 5a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.918.442.550 24.362.400 7.788.400 4.950.593.350
% 99,5% 0,5% 100,0%

Agendapunt 5b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht;de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.918.442.550 24.362.400 7.788.400 4.950.593.350
% 99,5% 0,5% 100,0%

Agendapunt 6a

De heer Pierre Hochuli werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.948.311.100 2.965.050 192.850 4.951.469.000
% 99,9% 0,1% 100,0%

Agendapunt 6b

De heer Claudio Sonder werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.947.101.200 4.342.300 191.850 4,.951.635.350
% 99,9% 0,1% 100,0%

Agendapunt 7

Vervallen.

Agendapunt 8a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.916.425.900 35.025.200 83.300 4.951.534.400
% 99,3% 0,7% 100,0%

Agendapunt 8b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.850.551.000 95.125.250 5.818.550 4.951.494.800
% 98,1% 1,9% 100,0%

Agendapunt 9

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.942.470.550 9.033.250 29.350 4.951.533.150
% 99,8% 0,2% 100,0%

Agendapunt 10

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door:

- intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht; (het in te trekken aantal aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur) en

- intrekking van alle cumulatief preferente aandelen C.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.950.817.800 423.300 126.450 4.951.367.550
% 100,0% 0,0% 100,0%

Agendapunt 11

De vergadering besloot tot een wijziging van de statuten.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.947.404.150 2.566.700 267.800 4.950.238.650
% 99,9% 0,1% 100,0%