This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Samenvatting besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2006

De vergadering werd gehouden op 19 oktober 2006 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

In de vergadering waren 93 aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders aanwezig die in totaal ca. 40,6% van het stemgerechtigd geplaats kapitaal vertegenwoordigden.Het onderstaand nummer betrekking op het agendapunt.

Het onderstaand nummer betrekking op het agendapunt.

Agendapunt 2

De heer R.-D. Schwalb werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer (CFO) van DSM, met ingang van 19 oktober 2006.