This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2014

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 7 mei 2014 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 61% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond). Aantal stemmen per aandeel is een:

Agendapunt 2
Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 werd toegelicht.

Agendapunt 3
De uitvoering in 2013 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 4
De jaarrekening 2013 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 130.670.150 39.998 258.405 130.968.553
% 99,97% 0,03%   100%

Agendapunt 5a
Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5b
De dividenduitkering over 2013 van € 1,65 per gewoon aandeel werd vastgesteld. Het voorstel het slotdividend (€1,15 per gewoon aandeel) in contanten of in de vorm van gewone aandelen uit te keren naar keuze van de aandeelhouder, werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 129.539.752 1.173.796 255.380 130.968.928
% 99,10% 0,90%   100%

Agendapunt 6a
Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 128.541.653 2.163.362 264.465 130.969.480
% 98,34% 1,66%   100%

Agendapunt 6b
Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 128.541.954 2.164.071 262.903 130.968.928
% 98,34% 1,66%   100%

Agendapunt 7a
De heer Rolf-Dieter Schwalb werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 130.631.053 6.541 330.780 130.968.374
% 99,99% 0,01%   100%

Agendapunt 7b
Mevrouw Geraldine Matchett werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 130.621.715 13.964 333.803 130.969.482
% 99,99% 0,01%    

Agendapunt 8a
De heer Rob Routs werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 121.531.977 7.749.639 1.685.258 130.966.874
% 94,01% 5,99%   100%

Agendapunt 8b
De heer Tom de Swaan werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 103.143.430 27.489.222 334.222 130.966.874
% 78,96 21,04%   100%

Agendapunt 9
KPMG Accountants NV werd benoemd als accountant van Koninklijke DSM NV.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 128.035.807 2.375.957 552.364 130.964.128
% 98,18% 1,82%   100%

Agendapunt 10a
De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 107.944.263 22.762.753 257.438 130.964.454
% 82,58% 17,42%   100%

Agendapunt 10b
De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 104.713.056 25.993.684 257.712 130.964.452
% 80,11% 19,89%    

Agendapunt 11
Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 129.424.168 1.248.343 291.142 130.963.653
% 99,04% 0,96%   100%

Agendapunt 12
De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 130.701.636 6.048 255.630 130.963.314
% 100% 0,0%   100%