This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Innovatie

Doorbraken naar een betere toekomst.


Innovatie is onmisbaar om oplossingen te vinden voor actuele maatschappelijke en economische vraagstukken. Het is een drijvende kracht achter de verdere groei van DSM en maakt belangrijke, duurzame doorbraken mogelijk. Lichtere (bio)materialen, milieuvriendelijke productieprocessen, tweede-generatie biobrandstoffen, nieuwe energiebronnen en gezondere voedingsingrediënten voor mens en dier zijn daar voorbeelden van. En er is meer op komst.

DSM is getransformeerd van een traditioneel chemiebedrijf naar een specialist in Life Sciences en Materials Sciences en onderscheidt zich in de markt met tal van innovatieve producten, technologieën en diensten. Innovatie is een wezenlijk onderdeel van onze strategie, en de inspanningen de afgelopen periode hebben duidelijk vrucht afgeworpen.

Verdere groei

Vanaf 2005 hebben wij vele veranderingen en vernieuwingen doorgevoerd in onze innovatie-infrastructuur, zijn processen verbeterd en versneld en zijn zowel omzet, productkwaliteit en het aantal conceptproducten ‘in de pijplijn’ sterk gegroeid. Eind 2014 vormden ECO+ producten 95% van de innovatiepijplijn van DSM (97% na de deconsolidatie van DSM Pharmaceutical Products). Van alle lopende activiteiten maken ECO+ producten 45% uit, op weg naar de doelstelling van 50% in 2015. Ruim 90% van alle ECO+ oplossingen die in 2014 op de markt kwamen, waren onderbouwd met een uitgebreide levenscyclusanalyse waarin de milieu-impact gedetailleerd in kaart is gebracht.

Met onze groeiplatformen in onder meer bio-based producten en diensten, geavanceerde coatings en (bio)medische materialen – onze zogeheten Emerging Business Areas - combineren wij onze expertise in Life Sciences en Materials Sciences en leggen wij de basis voor verdere groei in de toekomst.

Mijlpalen

In 2014 steeg de omzet uit innovatie, producten en toepassingen die de laatste 5 jaar op de markt zijn gebracht, als percentage van de omzet naar 19%. Voor 2015 streven wij naar een innovatiegerelateerde omzet van 20% van de totale omzet, ten opzichte van 12% in 2011. Voor de Emerging Business Areas is de omzetdoelstelling € 1 miljard in het jaar 2020.

Samen werken

Kennis en ervaringen delen betekent een stimulans voor innovatie. Echte doorbraken worden vaak tot stand gebracht door mensen die over de grenzen van hun eigen vak, expertise en ervaringen durven kijken. Wij hechten sterk aan open innovatie en werken daarom wereldwijd met tal van ondernemingen en kennisinstituten samen, deels via de zogeheten publiek-private samenwerkingen. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld TNO in Delft, het Top Institute Food & Nutrition in Wageningen, het Dutch Polymer Institute in Eindhoven, het Dutch National Genomics Initiative, het EnergieCentrum Nederland en verschillende universiteiten. Ook werken we via een actief investerings- en licentiebeleid nauw samen met diverse partners. Dat draagt bij aan verbetering van innovatie en maakt het mogelijk om ideeën sneller om te zetten in concrete, duurzame oplossingen.

Links & Downloads