This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

R&D Nederland

In 2015 gaf DSM in Nederland ruim € 230 miljoen uit aan onderzoek en ontwikkeling. 
Vergrote micro organismen

Bijna 1300 specialisten in onderzoek en ontwikkeling, ongeveer één op elke drie DSM’ers in Nederland, werken op de diverse locaties aan verdere vernieuwing en verbetering van producten en processen in gezondheid, voeding en materialen.

 • Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (2015):
 • Wereldwijd (totaal, incl. Nederland) : € 464 miljoen (6% van de netto-omzet)
 • In Nederland : € 230 miljoen
 • Aantal medewerkers in onderzoek en ontwikkeling (2015):
 • Wereldwijd: 2.208 (10,3% van de totale bezetting)
 • In Nederland: 1.285 (30,6% van de Nederlandse bezetting)
 • Belangrijke locaties in Nederland:
 • Delft (Biotechnologie)
 • Geleen (Materiaalwetenschappen, industriële chemie, pharmaceutica, procestechnologie)
 • Waalwijk (Materiaalwetenschappen)
 • Zwolle (Materiaalwetenschappen)

Baanbrekend

Onderzoek en ontwikkeling spelen een sleutelrol in onze innovatiestrategie en vinden voor een belangrijk deel plaats in Nederland. Op de Nederlandse locaties worden al vele tientallen jaren fundamenteel en toegepast onderzoek evenals productontwikkeling uitgevoerd; een aantal baanbrekende uitvindingen van DSM op materiaal- en voedingsgebied is voortgekomen uit in Nederland verricht onderzoek en ontwikkeling.

Innovatie in cijfers

Wereldwijd gaf DSM vorig jaar ruim € 464 miljoen uit aan onderzoek en ontwikkeling, zo’n 6% van de omzet. Bijna de helft van dat onderzoeksbudget werd in Nederland uitgegeven, voor het grootste deel aan businessgerichte onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast wordt onderzoek verricht en expertise ontwikkeld voor de langere termijn. Van de wereldwijd circa 2.200 DSM-specialisten in onderzoek en ontwikkeling is ruim 60% actief in Nederland.

Verdeling

Het onderzoeks- en ontwikkelingswerk is in Nederland verspreid over meerdere locaties. In Delft wordt primair biotechnologisch onderzoek verricht. In Geleen liggen de accenten op materiaalwetenschap, pharmaceutica en procestechnologie. In Waalwijk en Zwolle staan de materiaalwetenschappen centraal.

Duurzame vooruitgang

Vele voorbeelden onderstrepen hoezeer onderzoek en ontwikkeling en innovatie vooruitgang in duurzaamheid mogelijk maken. Nieuwe biomedische materialen zijn ontwikkeld en met succes op de markt gebracht. Dat geldt ook voor onze nieuwe coatings die ervoor zorgen dat de elektriciteitsopbrengst van zonnepanelen sterk toeneemt. Ook zijn 5 geavanceerde materialen van DSM ontwikkeld volgens het Cradle-to-Cradle concept en gecertificeerd door het McDonough Braungart EPEA-instituut in Hamburg. Deze materialen, halogeenvrij, worden onder meer door fabrikanten van kantoorinrichtingen gebruikt.