This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

DSM Bio-based Products & Services

DSM Bio-based Products & Services neemt het voortouw bij het tot stand brengen van een biogebaseerde duurzame toekomst. Grote doorbraken in de biotechnologie bieden nieuwe mogelijkheden voor de productie van biobrandstoffen en biogebaseerde materialen gemaakt van cellulose biomassa.

Met recente doorbraken effent DSM de weg voor concurrerende en commercieel haalbare productie van biobrandstoffen en biogebaseerde chemische producten en materialen met cellulose als grondstof (oftewel de ‘tweede generatie’). Verder zullen onze technologische oplossingen voor de productie van biomassa bijdragen aan optimalisering van het rendement van bioraffinaderijen.

Bij deze technologische doorbraken wordt een cocktail van enzymen gebruikt om landbouwafval - zoals oogstafval van maïs en rietsuiker en houtsnippers - af te breken en alle suikers in het mengsel snel te hydrolyseren. Daarnaast kunnen alle gehydrolyseerde suikers tegelijkertijd worden omgezet door een geavanceerde multifunctionele gistsoort. In vergelijking met de bestaande omzettingstechnologieën kan met deze gist de omzetting van suiker in ethanol en andere biogebaseerde chemische producten worden verdubbeld. De productieprocessen op basis van cellulose biomassa worden gekenmerkt door een betere koolstofvoetafdruk en hebben geen negatief effect op grondstoffen voor de voedselproductie.

POET-DSM Advanced Biofuels, LLC – Bio-ethanol uit cellulose

In januari 2012 maakte DSM bekend dat het samen met het Amerikaanse POET, LLC, een van de grootste ethanolproducenten ter wereld, een joint venture gaat opzetten om de productie van bio-ethanol uit cellulose op commerciële schaal te demonstreren en de technologie in licentie te verkopen. De cellulose is afkomstig van oogstafval van maïs (biomassa) en wordt in een biologisch proces door middel van enzymatische hydrolyse gevolgd door fermentatie omgezet in bio-ethanol.

Dit is een belangrijke nieuwe stap in de ontwikkeling van biobrandstoffen. Deze markt biedt een enorm potentieel. Volgens schattingen van de Amerikaanse ministeries van Energie en Landbouw is er in Amerika meer dan een miljard ton biomassa beschikbaar waarmee genoeg bio-ethanol op cellulosebasis kan worden geproduceerd om een derde van de in de VS gebruikte benzine te vervangen. En dan te bedenken dat dat allemaal van afval wordt gemaakt!

De nieuwe joint venture, POET-DSM Advanced Biofuels, LLC, wordt gevestigd in Sioux Falls in de Amerikaanse staat South Dakota. Naar verwachting zal de capaciteit van de commerciële demonstratiefabriek in het eerste jaar 75 miljoen liter zijn en daarna stijgen tot ongeveer 95 miljoen liter per jaar en zal de fabriek winstgevend zijn in het eerste volledige productiejaar (2014).

DSM & Roquette – Biogebaseerd barnsteenzuur

In mei 2011 maakten DSM en Roquette Frères, een Franse producent van zetmeel en zetmeelderivaten, bekend dat zij een fabriek gaan bouwen voor de commerciële productie van biogebaseerd barnsteenzuur. Dit barnsteenzuur is de eerste uit een niet-fossiele grondstof afgeleide chemische bouwsteen die klanten in de chemische industrie een biogebaseerd alternatief met een lagere ecologische voetafdruk biedt voor een groot aantal toepassingen, van verpakkingen tot schoeisel.

Met een capaciteit van circa 10 kiloton per jaar zal de nieuwe fabriek de grootste biogebaseerde productiefaciliteit voor barnsteenzuur in Europa worden. De fabriek wordt gebouwd op het terrein van Roquette in Cassano Spinola (Italië) en zal naar verwachting in de tweede helft van 2012 in gebruik worden genomen.

De commerciële productiefaciliteit voor biogebaseerd barnsteenzuur is een nieuwe mijlpaal in de succesvolle samenwerking tussen DSM en Roquette die in 2008 van start ging. Begin 2010 openden DSM en Roquette een demonstratiefabriek in het Franse Lestrem, die inmiddels op volle toeren draait. In 2010 kondigden DSM en Roquette tevens aan een joint venture op te willen richten voor hun samenwerking (die zal opereren onder de naam Reverdia). Dit plan moet nog worden goedgekeurd door de autoriteiten.

DSM Biogas

Nu de effecten van klimaatverandering en de negatieve gevolgen van de wereldwijde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen steeds duidelijker worden, zijn alternatieve en hernieuwbare energiebronnen zoals biogas noodzakelijk om aan de steeds groeiende energiebehoefte te voldoen. De vraag naar hernieuwbare energie zal aanzienlijk stijgen naarmate fossiele brandstoffen schaarser en duurder worden.

Biogas wordt geproduceerd door anaerobe vergisting (met behulp van enzymkatalyse) van organisch materiaal zoals biomassa, mest, rioolwater of gemeentelijk afval. Het bestaat voor 55 procent uit methaan en levert in ongeveer gelijke mate elektriciteit en warmte op. Biogas kan ook worden opgewerkt tot biomethaan (95% methaan), dat dezelfde samenstelling en toepassingen heeft als aardgas.

Vergeleken met andere biobrandstoffen levert de productie van biogas uit speciaal geselecteerde biomassa per hectare meer energie op dan welk ander proces ook. Sterker nog: gecomprimeerd biogas is de meest klimaatvriendelijke van ruim 70 verschillende brandstoffen en wordt beschouwd als CO2-neutraal.

DSM heeft meer dan 100 jaar ervaring met enzymen, en DSM Biogas heeft die ervaring benut om een ‘enzyme & service toolkit’ samen te stellen die de efficiëntie en betrouwbaarheid van biogasfabrieken verbetert. Enzymen worden bovenal gebruikt om de omzetting van het substraat (d.w.z. de grondstoffen) te optimaliseren. Dit vergroot de hoeveelheid gas die wordt opgewekt en komt de productiviteit ten goede. Daarnaast worden enzymen ingezet om de viscositeit en indien nodig ook de zuurgraad van het substraat te verlagen.

De ongeëvenaarde kennis van DSM op het gebied van enzymen staat garant voor optimale omzetting, ongeacht de specifieke eigenschappen van het substraat.