This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Partnership DSM, Natuurmonumenten, Compakboard en Wageningen UR

Eind 2013 kondigden DSM en Natuurmonumenten een 3-jarig partnership aan met als doel duurzame oplossingen te vinden voor de biomassa die vrijkomt in de gebieden van Natuurmonumenten zoals riet, gras, stro en houtresten. Inmiddels zijn ook Wageningen UR en Compakboard aangesloten. De vier partijen willen samen een nieuw, duurzaam product op de markt brengen: recyclebaar plaatmateriaal van riet voor in de bouw, keuken- en meubelfabricage als alternatief voor hout, spaanplaat en MDF.