This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Milieu en veiligheid

DSM hanteert op alle locaties voor alle gebouwen – van productieomgevingen tot laboratoria en kantoorgebouwen – en terreinen buiten strikte regels ten aanzien van veiligheid en milieu.
Kleine jongen en zijn vader fietsen door het bos; vader op afstand en zoon lachend naar de camera

Doelstellingen

DSM richt zich op handhaving van ondernemingsactiviteiten en producten die geen nadelige invloed hebben op veiligheid en gezondheid en die passen in het concept van duurzame ontwikkeling.

Wij richten ons op de volgende doelen:

  • Het realiseren van een ongevalvrije en incidentvrije werkomgeving;
  • Het voorkomen van alle beroepsziekten en gezondheidsproblemen ten gevolge van DSM-activiteiten;
  • Het voortdurend evalueren en verbeteren van onze wijze van werken, processen, producten en diensten, zodat deze veilig en acceptabel zijn voor onze medewerkers, onze klanten, het publiek en het milieu.

Open dialoog

DSM streeft naar een klimaat in de gehele organisatie waarin open en direct gesproken kan worden over veiligheid, gezondheid en milieu; waar daadwerkelijk actie wordt ondernomen en waarbij medewerkers en omgeving centraal staan.

Op veiligheid- en milieugebied wil DSM tot de top van de mondiale chemische industrie behoren. Hiertoe zijn concernbrede doelstellingen vastgesteld. Zo wil DSM jaarlijks het aantal ongevallen met verzuim per 100 DSM medewerkers met 20% terugbrengen. Ook heeft DSM scherpe milieudoelstellingen geformuleerd. Meer informatie vindt u op de corporate website en in DSM’s externe verslaggeving.

Centraal en decentraal

Naast de verantwoordelijkheden op locatieniveau en binnen de businessgroepen kent DSM ook een speciale afdeling Corporate Operations & Responsible Care, die onder andere verantwoordelijk is voor alle zaken rond veiligheid, gezondheid en milieu. Bovendien is er de DSM SHE Council, (Safety, Health, Environment) waarin alle betreffende managers van de businessgroepen zitting hebben. Deze organisatie speelt een belangrijke rol bij het uitwisselen van ervaringen en de communicatie rond deze onderwerpen. Ook wisselen onze diverse vestigingen onderling kennis en ervaring uit.

Links & Downloads