This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Mondiale trends

Wij baseren onze strategie op mondiale trends die economieen, mensen en markten op uiteenlopende manieren beinvloeden.
Het straatbeeld van New York, met reclame borden en gele taxi’s prominent in beeld

De drie trends waar wij ons momenteel op richten zijn Mondiale verschuivingen, Klimaat en energie en Gezondheid en Wellness. Om te voorzien in de onvervulde behoeftes die uit deze trends ontstaan, hebben wij het Triple P-concept (People, Planet, Profit) over de breedte en in de diepte binnen onze organisatie ingevoerd. En we hebben ambitieuze doelstellingen voor de periode 2011-2015.