DSM Pension Services

Missie


De missie van DSM Pension Services is het creëren van maximale toegevoegde waarde op het gebied van pensioenen en beleggingen voor onze pensioenfonds klanten en hun deelnemers. Deze missie wordt strategisch vormgegeven door te fungeren als beleids- en expertisecentrum op het terrein van pensioenbeheer, vermogensbeheer en risicomanagement en het op klantgerichte, professionele, efficiënte, transparante en integere wijze uitvoeren van pensioen- en vermogensbeheer en de bijbehorende administratieve activiteiten.

“Wij zijn een full-service provider en zien het als onze taak om klanten te ontzorgen over de volle breedte van het pensioen spectrum.”

 

-  Willy Bours, Manager Pensioenen en Communicatie

ActiviteitenDSM Pension Services biedt aan pensioenfondsen een volledig dienstenpakket aan. DSM Pension Services ondersteunt pensioenfondsen bij de realisatie van de lange termijn strategische en operationele doelstellingen en levert voorts toegevoegde waarde in alle pensioen gerelateerde onderwerpen voortkomend uit de vraagstelling van achterliggende sponsorondernemingen. De diensten van DSM Pension Services hebben betrekking op alle elementen die van belang zijn voor het opzetten, administreren en beheren van een pensioenregeling vanuit het oogpunt van een pensioenfonds alswel de sponsoronderneming.

DSM Pension Services biedt alle operationele diensten en strategische advisering aan binnen een multidisciplinaire aanpak. Binnen DSM Pension Services wordt operational excellence nagestreefd en worden strategische adviezen nadrukkelijk vormgegeven binnen een geïntegreerde uitvoerbare totaaloplossing. 

DSM Pension Services is een strategische partner voor de pensioenfondsen. Dit betekent dat DSM Pension Services dezelfde lange termijn belangen nastreeft als de pensioenfondsbesturen vanuit een grondgedachte die niet commercieel gedreven is. Dit draagt bij aan een lage kostenvoet en zorgt ervoor dat wij altijd in belang van onze pensioenfonds klanten kunnen handelen. 

Onze diensten

This site uses cookies to store information on your computer.

Learn more