This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

DSM en vakbonden sluiten nieuw sociaal plan af

brandbox-home-vakbonden-bbmo

DSM Nederland en de vakbonden FNV, De Unie, CNV Vakmensen en Synergo vhp hebben een nieuw sociaal plan afgesloten. De afgelopen maanden hebben alle partijen zich ingespannen om het eens te worden over één nieuw sociaal plan voor alle DSM medewerkers die vallen onder de cao van DSM in Nederland. Na een aantal constructieve overleggen zijn de partijen daarin geslaagd. De leden van de vakbond hebben met het resultaat ingestemd.

Er ligt nu een eigentijds sociaal plan dat voorziet in:

  • Een vereenvoudigde, duidelijke en transparante procedure;
  • Goede faciliteiten met de focus op begeleiding van werk naar werk;
  • Een passende beëindigingsvergoeding.

In goed overleg met sociale partners zijn we erin geslaagd om met één gemeenschappelijk doel voor ogen vier uiteenlopende sociale plannen te vervangen door één modern sociaal plan. Via de weg van het overleg en interactieve samenwerking hebben we zo een belangrijke mijlpaal bereikt in de duurzame toekomst van DSM en haar medewerkers in Nederland en heeft DSM haar reputatie als sociale werkgever gestand gedaan.

Het nieuwe sociaal plan heeft een looptijd van 5 jaar en loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023.