This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

DSM'er Jos Schneiders koninklijk onderscheiden

Sittard, NL, 09 mei 2012 09:00 CEST

Op dinsdag 8 mei 2012 is de heer Ir. J.L.J.M. (Jos) Schneiders (61) benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau bij gelegenheid van zijn afscheid bij DSM. Burgemeester Vlecken van Landgraaf heeft de koninklijke onderscheiding in besloten gezelschap uitgereikt.
20120509_jos_schneiders

Jos Schneiders heeft bijzondere prestaties geleverd in meerdere functies die hij de afgelopen jaren bij Koninklijke DSM N.V. vervulde. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de transformatie die DSM heeft doorgemaakt van chemiebedrijf naar wereldspeler op het gebied van Life Sciences en Materials Sciences. Jos Schneiders is sinds 1977 werkzaam bij DSM, in diverse banen. In 2008 werd hij President DSM Nederland BV.

Feike Sijbesma, voorzitter Raad van Bestuur van DSM, dankte Jos Schneiders bij zijn afscheid voor zijn enorme bijdrage aan DSM. Hierbij werden zijn verdiensten voor Dyneema® en Resins genoemd, maar met name ook zijn geweldig belangrijke bijdrage aan de integratie van Roche Vitamines en Fine Chemicals en de vernieuwingen die hij heeft aangebracht als President van DSM Nederland.

Jos Schneiders is onderscheiden vanwege zijn bijdragen aan een goed ondernemings- en investeringsklimaat in Nederland, ondermeer door zijn bestuurslidmaatschappen van VNO-NCW en de VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie). Hij heeft daarnaast een grote bijdrage geleverd aan de vormgeving van het Nederlands innovatiebeleid, in het bijzonder met zijn betrokkenheid bij het programma 'Pieken in de Delta' en het daaruit voortvloeiende 'Brainport 2020', het succesvolle ontwikkelingsprogramma voor uitbouw van Zuidoost Nederland tot een internationale technologische en economische topregio. Op dit moment is Jos Schneiders voorzitter van de Stichting Limburg Economic Development, die tot doel heeft de Limburgse aanhaking bij Brainport 2020 verder vorm te geven en te verankeren. Als groot pleitbezorger van constante innovatie is hij ook de kartrekker geweest van de Chemelot Campus in Zuid-Limburg, een samenwerking tussen DSM, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg.

Naast zijn verdiensten voor DSM en de Nederlandse kenniseconomie, is zijn betrokkenheid bij de duurzaamheid van het Nederlandse pensioenstelsel en de daarmee samenhangende problematiek reden voor de onderscheiding. Jos Schneiders is tevens voorzitter van het Pensioenfonds DSM Nederland.

Ook op andere terreinen is Jos Schneiders maatschappelijk actief, ondermeer als bestuurslid van de Stichting Robur – Bedrijven voor het Limburgs Landschap, de Stichting Regiobranding Zuid-Limburg en als lid van de Raad van Advies van Abdij Rolduc te Kerkrade en lid van de Raad van Toezicht van het Arcus College.

DSM – Bright Science. Brighter Living.™

Koninklijke DSM N.V. is een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. Door zijn unieke competenties in Life Sciences en Materials Sciences met elkaar te verbinden bewerkstelligt DSM economische welvaart, milieuverbetering en maatschappelijke vooruitgang en creëert daarmee duurzame waarde voor al zijn stakeholders. DSM ontwikkelt innovatieve oplossingen voor voeding, bescherming en prestatieverbetering in wereldwijde markten zoals voeding en voedingssupplementen, persoonlijke verzorging, diervoeder, geneesmiddelen, medische materialen, auto’s, verf, elektrotechniek en elektronica, life protection, alternatieve energie en biogebaseerde materialen. DSM's 22.000 werknemers realiseren een netto jaaromzet van circa €9 miljard. DSM is genoteerd aan NYSE Euronext. Meer informatie is te vinden op www.dsm.nl.