This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Aftrap internationale biotechnologieweek vanuit DSM in Delft

Sittard, NL, 30 sep 2013 17:30 CEST

Koninklijke DSM N.V., biotechnologievereniging NIABA, de TU Delft, de Bioprocess Pilot Facility en het publiek-private partnership BE-Basic geven vandaag het startsein voor de Europese biotechnologie week vanaf het terrein van DSM in Delft. Studenten, scholieren en vertegenwoordigers van universiteit, bedrijven en overheid delen vandaag hun visie op de belangrijke rol van biotechnologie en innovatie voor een duurzame toekomst en een biobased economy in Nederland. Bovendien begint BE-Basic vandaag met een internationaal onderwijsprogramma voor middelbaar en hoger onderwijs dat scholieren en studenten voorbereidt op nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsbehoeften in een biobased economie. Om dit te realiseren investeert BE- Basic een bedrag van twee miljoen euro in het programma.
Atzo Nicolaï en Dirk-Jan van den Berg nemen haarlokken in ontvangst

Op 28 februari 1953 ontcijferen twee jonge onderzoekers, James Watson en Francis Crick, aan de universiteit van Cambridge het raadsel van het DNA-molecuul. De ontdekking van DNA is de basis geweest voor de verdere ontwikkeling en toepassingen van biotechnologie wereldwijd. Biotechnologie is de toepassing van organismen, zoals planten, dieren, schimmels en bacteriën voor de ontwikkeling van nieuwe stoffen, materialen, voeding en medicijnen.

Afgelopen decennia is de kennis over en de toepassing van deze organismen exponentieel toegenomen en ‘Inspired by Nature’ dragen ze bij aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen zoals energieschaarste, de groeiende, vergrijzende en steeds meer verstedelijkende wereldbevolking, klimaatverandering, voedselzekerheid en gezondheid. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot nieuwe, effectievere medicijnen, beter voedsel, bio-materialen en bio-energie uit (cellulose) biomassa in plaats van uit olie en efficiëntere landbouw en duurzamere productieprocessen voor het maken van een groot scala aan dagelijkse producten die onder meer de uitstoot van broeikasgas verminderen.

Haarlokken in vriezer voor DNA

In de komende jaren gaan de ontwikkelingen en mogelijkheden die biotechnologie de maatschappij biedt onverminderd voort. Bij wijze van experiment zijn vanmiddag de haarlokken van drie 60-jarige vertegenwoordigers van universiteit, overheid en bedrijfsleven opgeborgen in de vriezers van de Technische Universiteit Delft (TUD). De lokken worden in 2073 weer ontdooid voor DNA onderzoek. De ontdekking van DNA is de basis geweest voor de verdere ontwikkeling van kennis en toepassingen in biotechnologie en speelt research, ontwikkeling en opschaling een belangrijke rol. Met het vandaag aangekondigde onderwijsprogramma wordt er additioneel geïnvesteerd in een toegespitst onderwijsprogramma dat de transitie naar een biobased economy mede mogelijk moet maken. Het programma brengt de praktische expertise en theoretische kennis van de diverse academische en industriële partners in BE-Basic van laboratorium tot pilot schaal bijeen. Daarbij is er aandacht voor onder meer proces technologie, recycling en natuurlijk behoud van de vruchtbaarheid van de bodem en economische en sociale duurzaamheid.