This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

DSM neemt deel aan het Solliance CIGS research programma voor zonnepanelen

Urmond, NL, 05 jun 2014 13:30 CEST

Koninklijke DSM N.V., het Life Sciences en Materials Sciences bedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het deel gaat nemen aan het Solliance CIGS research programma. Beide partijen hebben een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor zonnepanelen. DSM ontwikkelt al langer innovatieve materialen die het rendement van zonnepanelen verhogen. Door de productiekosten van zonne energie te verlagen wil het bedrijf de marktpenetratie van zonne-energie versnellen.
Solliance, DSM en Nuna 'solar powered vehicle'

Solliance is een samenwerking tussen TNO, TU Eindhoven, Holst Centrum, ECN, imec en het Forschungszentrum Jülich en richt zich op onderzoek en ontwikkeling van dunne film photovoltaïsche zonne-energie (PV) in de ELAT-regio (Eindhoven-Leuven-Aken driehoek).

Het samenwerkingsverband richt zich op onderzoek naar nieuwe materialen en concepten, de ontwikkeling van “high-throughput” productie technologie, ontwerpen van nauwkeurige productie eenheden, adequate procescontrole en toepassingen van dunne film zonnecellen. Doel is om de efficiency van zonnecellen te verhogen en de kostprijs te verlagen. Samen met de industrie wordt pre-pilot apparatuur ontwikkeld. Tevens legt het samenwerkingsverband de nadruk op de ontwikkeling van duurzame productietechnologieën en het gebruik van duurzame materialen.

Het onderzoek van Solliance op het gebied van CIGS (Koper-Indium/Gallium-diSelenide/Sulfide) bestrijkt het veld van fundamenteel materiaalonderzoek tot en met de details van productie technologieën. Op laboratoriumschaal is reeds een efficiency van 20% bereikt, echter op industriële schaal zijn de resultaten nog beduidend lager. Solliance onderzoekt een brede range aan substraat-materialen, zowel flexibel (metaal en plastic) als rigide (bv glas). Het consortium wil doorbraken bereiken op reproduceerbaarheid en uniformiteit in productieprocessen, “roll-to-roll” productiemethodes, opschaling en procescontrole.

DSM brengt met name ervaring in op het gebied van het vangen van licht (“light trapping” technologie). Door deze nieuwe folie-technologie van DSM kan de efficiency van CIGS modules verhoogd worden en wordt de laag op de zonnecel dunner. Dit verhoogt de energieopbrengst van de zonnecellen en verlaagt de productieprijs.

Oscar Goddijn, Vice President van DSM Advanced Surfaces zegt hierover: “Deze samenwerking is een prachtig voorbeeld van DSM’s open innovatiestrategie, waarbij we de beste technologieën vanuit industrie en academia samenbrengen om nieuwe producten te creëren met recordopbrengsten”.

Hein Willems, Directeur van Solliance zegt: “Wij zijn bijzonder verheugd om DSM als partner van Solliance te verwelkomen. DSM’s producten en kennis van materialen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van s ‘werelds meest efficiënte CIGS module”.

DSM Advanced Surfaces is één van de drie Emerging Business Area’s van het DSM Innovation Center. Met deze groeiplatformen in onder meer bio-based producten en diensten, geavanceerde coatings en (bio)medische materialen combineert DSM de expertise in Life Sciences en Materials Sciences en legt daarmee de basis voor verdere groei in de toekomst.

Het kernproduct van DSM Advanced Surfaces is de anti reflecterende glas coating KhepriCoat®. Deze gepatenteerde coating – een dunne laag met een dikte van ca. 100 – 150 nanometer – wordt aangebracht op de afdekplaat van zonnepanelen en vermindert de reflectie van het zonlicht. Het gevolg hiervan is een toename in de energieopbrengst tot ongeveer 4%.

DSM’s nieuwe ‘light trapping’ technologie betreft kunststof folies waarop zeer kleine drie dimensionale structuren zijn aangebracht, zogenaamde “corner cubes”. Dit zijn minuscule, rechtopstaande kubus-hoekpuntjes. De kubusjes laten het licht door richting de zonnecel, en reflecteren het licht dat terugkomt. Het effect is dat licht in het zonnepaneel gevangen blijft en volledig omgezet wordt in elektrische energie. Afhankelijk van onder meer het type, de leeftijd en de locatie van het zonnepaneel levert dit 6 -12% meer energie op.

Solliance

Solliance is een samenwerking van R&D organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van photovoltaïsche zonnecellen (PV) in de ELAT regio (Eindhoven-Leuven-Aaken). Solliance partners zijn: ECN, imec, TNO, Holst Centre, TU/e en Forschungszentrum Jülich. De ambitie van Solliance is het versterken van de positie van de regio als een wereldspeler in dunne film PV. Solliance creëert synergie tussen meer dan 250 onderzoekers met dit gemeenschappelijke doel. Solliance wil deze ambitie realiseren door gezamenlijk gebruik van state-of-the-art infrastructuur, afstemming van onderzoeksprogramma's en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Solliance wordt ondersteund door de Nederlandse provincie Noord-Brabant, die 28 miljoen euro heeft toegekend aan Solliance. Met dit geld is de inrichting van een nieuw groot laboratorium met de nieuwste apparatuur op de High Tech Campus in Eindhoven gefinancierd. De partners in het Solliance programma maken gezamenlijk gebruik van deze faciliteit, waarin ook alle bij de partners reeds beschikbare testapparatuur is opgenomen. Solliance heeft als doelstelling om samen te werken met alle vooraanstaande spelers in de wereld op het gebied van dunne film zonne-energie. Op die manier staan het nieuwe laboratoria en de kennis en ervaring van de vele specialisten ter beschikking aan iedereen.