This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Delvotest® T officiële antibioticaresiduen-test voor melk in Nederland

Delft, NL, 08 jan 2015 17:00 CET

Delvotest® T van DSM Food Specialties is door QLIP, de partner voor kwaliteitsborging in agrofood, verkozen als de nationale referentietest voor de detectie van antibioticaresiduen in melk. Deze breedspectrum microbiële test werd verkozen vanwege de hoge gevoeligheid en de betrouwbaarheid. De test voldoet aan de wet- en regelgeving in de Nederlandse zuivelsector die melk van uitstekende kwaliteit in de hele zuivelketen garandeert, van zuivelboer tot consument.

QLIP is door Nederlandse zuivelondernemingen aangesteld om de samenstelling en kwaliteit van melkmonsters te bepalen. De analyses die worden uitgevoerd voldoen aan de specifieke vereisten van de officiële Nederlandse wet- en regelgeving voor de zuivelsector en detecteren de meest relevante antibioticaresiduen die zich op of onder de Europese maximumwaarden voor residuen (MRL) bevinden.

Delvotest® T is een breedspectrumtest die diverse antibiotica op of onder de Europese MRL's identificeert met een hogere gevoeligheid voor tetracyclines dan andere microbiële screeningtesten. QLIP heeft niet alleen voor Delvotest® T gekozen omdat hiermee als beste het beoogde detectieniveau wordt bereikt, maar ook vanwege de robuuste prestaties en consistente resultaten.

“Wij waren op zoek naar een betere test voor antibioticaresiduen en Delvotest® T voldeed aan al onze verwachtingen”, aldus Louw Beerstra, hoofd van het QLIP Routine Laboratorium. “Vorig jaar juli zijn we met Delvotest® T begonnen als screeningtest voor antibioticaresiduen in melk. De test heeft een hoge gevoeligheid voor tetracyclines, een antibioticum waarover steeds meer internationale gezondheidsautoriteiten zich zorgen beginnen te maken. In Nederland wordt een succesvol programma gehanteerd om het gebruik van antibiotica in de zuivelsector te reduceren. Een test zoals Delvotest® T is belangrijk om de geschiktheid van melk te waarborgen die de basis vormt voor het grote assortiment uitstekende Nederlandse zuivelproducten.”

Dankzij het gebruik van Delvotest® T door QLIP is deze test de industriebenchmark in Nederland geworden voor de detectie van antibioticaresiduen in melk voor de gehele zuivelketen.

 

DSM – Bright Science. Brighter Living.™

Koninklijke DSM N.V. is een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het

gebied van gezondheid, voeding en materialen. Door zijn unieke competenties in Life Sciences en Materials Sciences met elkaar te verbinden bewerkstelligt DSM economische welvaart, milieuverbetering en maatschappelijke vooruitgang en creëert daarmee duurzame waarde voor al zijn stakeholders. DSM ontwikkelt innovatieve oplossingen voor voeding, bescherming en prestatieverbetering in wereldwijde markten zoals voeding en voedingssupplementen, persoonlijke verzorging, diervoeder, geneesmiddelen, medische materialen, auto’s, verf, elektrotechniek en elektronica, life protection, alternatieve energie en biogebaseerde materialen. DSMs 24.500 werknemers realiseren een netto jaaromzet van circa €10 miljard.

DSM is genoteerd aan NYSE Euronext. Meer informatie is te vinden op www.dsm.com en www.dsm.nl.