This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 8 mei 2018 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 69,24% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal. Het aantal stemmen per aandeel is een.

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2
Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2018 werd toegelicht.

Agendapunt 3a
De uitvoering in 2018 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 3b
De wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

147.162.334

3.806.958

1.906.481

152.875.773

%

97,48

2,52

 

100,00

Agendapunt 3c
De wijziging van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

150.431.539

2.372.211

72.018

152.875.768

%

98,45

1,55

 

100,00

Agendapunt 4
De jaarrekening 2018 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

151.928.575

774.838

166.190

152.869.603

%

99,49

0,51

 

100,00

Agendapunt 5a
Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5b
De dividenduitkering over 2018 van €2,30 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

152.205.508

605.133

59.219

152.869.860

%

99,60

0,40

 

100,00

Agendapunt 6a
Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

150.555.226

1.865.748

451.030

152.872.004

%

98,78

1,22

 

100,00

Agendapunt 6b
Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

150.554.003

1.867.022

451.225

152.872.250

%

98,78

1,22

 

100,00

Agendapunt 7a
Mvr. Pauline van der Meer Mohr werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

152.462.729

156.895

252.636

152.872.260

%

99,90

0,10

 

100,00

Agendapunt 7b
Mvr. Erica Mann werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

152.639.413

153.317

79.530

152.872.260

%

99,90

0,10

 

100,00

Agendapunt 8
De externe accountant werd herbenoemd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

152.426.995

373.757

71.292

152.872.044

%

99,76

0,24

 

100,00

Agendapunt 9a
De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

131.500.550

20.835.555

535.521

152.871.626

%

86,32

13,68

 

100,00

Agendapunt 9b
De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een additionele 10% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

132.754.875

20.117.234

0

152.872.109

%

86,84

13,16

 

100,00

Agendapunt 10
Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

151.250.149

1.495.141

126.818

152.872.108

%

99,02

0,98

 

100,00

Agendapunt 11
De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen

151.588.116

1.283.993

0

152.872.109

%

99,16

0,84

 

100,00

Gerelateerde links