This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Graatsma on the move

dsm-art-graatsma

Graatsma on the move heet de expositie waarin een grote kubus van William Pars Graatsma centraal staat. De architect en ontwerper bepaalde samen met Jan Slothouber (1918-2007)  vanaf midden jaren vijftig het bedrijfsimago van de Nederlandse Staatsmijnen/DSM.

Graatsma overleed begin januari op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats Maastricht.  Zijn kubus van 2.80 x 280 x 2.80 cm is nu op tournee en was eerder te zien in het Bonnefantenmuseum, het provincie huis Limburg en tot en met september bij DSM.

Het duo Graatsma/Slothouber ontwierp opvallend vooruitstrevende verpakkingen, advertenties en tentoonstellingen voor ons bedrijf , steeds met de kubus als basisvorm.

De kubistische constructies sloten aan bij de seriële en conceptuele kunst van de jaren zestig. In 1965 wijdde het Stedelijk Museum Amsterdam onder de titel vier kanten: maat, vorm, kleur, letter  van het werk van Graatsma en Slothouber voor de staatsmijnen een tentoonstelling aan het werk van ontwerpers duo. In 2006 accepteerde het Amsterdamse museum een omvangrijke schenking van hun ontwerpen. Met hun in 1967 opgerichte Centrum voor Cubistische Constructies (CCC) vertegenwoordigden Slothouber & Graatsma Nederland in 1970 op de 35ste Biënnale van Venetië.

Toen aan hun werkzaamheden voor DSM een einde kwam, gingen beide architecten verder in het onderwijs. Slothouber werd lector aan de TH Eindhoven, Graatsma ging leiding geven aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht.

De kubus is tot eind september te zien in de hal van het hoofdkantoor van DSM in Heerlen.


Graatsma on the move

Graatsma on the move is the name given to an exhibition in which a large cube of William Pars Graatsma takes center stage. Together with Jan Slothouber (1918-2007), the architect and designer determined the corporate image of Nederlandse Staatsmijnen/DSM from the mid-1950s.

Graatsma passed away at the age of 92 at his home in Maastricht at the beginning of January. His 280 x 280 x 280 cm cube is now on tour and could previously be viewed in the Bonnefantenmuseum, the provincial government building of Limburg, and at DSM until the end of September.

The Graatsma-Slothouber duo designed strikingly progressive packaging, advertisements and exhibitions for our company, always using the cube as the basic form.

The cubist constructions were in line with the serial and conceptual art of the 60s. In 1965, the Stedelijk Museum Amsterdam dedicated an exhibition to the work of the designer duo, entitled Vier kanten: maat, vorm, kleur, letter van het werk van Graatsma en Slothouber voor de staatsmijnen (Four sides: size, shape, color, letter of the work of Graatsma and Slothouber for the State mines). In 2006, the Amsterdam museum accepted a substantial donation of their designs. With their Centrum voor Cubistische Constructies (Center for Cubist Constructions, CCC), established in 1967, Slothouber & Graatsma represented the Netherlands at the 35th Venice Biennale in 1970.

When their activities for DSM came to an end, both architects continued along the education path. Slothouber became a lecturer at the Eindhoven University of Technology, while Graatsma went on to become the director of the Jan van Eyck Academie in Maastricht.

The cube will be on display in the lobby of DSM Headquarters until the end of September.