This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Itamar Gilboa: BODY OF WORK

itamar-gilboa-1-1

Het startpunt van dit project zijn gegevens die Itamar Gilboa (Tel Aviv, 1973) verzamelde over zijn eigen lichaam met behulp van geavanceerde medische scantechnologie, zoals MRI en FMRI scans. De scans vormden de basis voor twee en driedimensionale kunstwerken, die hij in een sculpturale installatie samen brengt en waarin hij zichzelf verbeeld: een lichaam van vlees en bloed, een samenspel van organen, botten en, zelfs, meer abstract, zijn geest. 

Body of Work bestaat uit twee delen. Het eerste is een reeks sculpturale weergaven zijn lichaamsdelen, exacte kopieën van Gilboa’s eigen organen, gemaakt van spiegelende materialen die eindeloze reflecties van de toeschouwer en de gepresenteerde objecten produceren. Het speelt met de concepten van binnen en van buiten, van het zelf, de ander en het object.

Het tweede deel van het project is een serie innovatieve objecten die de 'creatieve gedachten' van de kunstenaar vatten. In een reeks FMRI-scans, gemaakt in samenwerking met verschillende neurowetenschappers, werd de hersenactiviteit van Gilboa gemeten terwijl hij nadacht over dit project en tijdens het maken van kunstwerken. Deze activiteit heeft Gilboa gevisualiseerd in sculpturen en videowerken, waarmee hij zijn creatieve geest ontcijfert.

Itamar Gilboa: BODY OF WORK

Itamar Gilboa, (Tel Aviv, 1973) used as his starting point a great deal of medical data that he collected about his physical body using the most advanced medical imaging technologies, such as MRI and FMRI scans. Using the resulting images as a basis for both two-dimensional and three-dimensional artwork, he created an installation that represents his entire self: a body of flesh and blood, an interplay of organs and bones, and, more abstractly, his mind. 

Body Of Work consists of two parts. The first is a series of sculptural depictions of his body parts, made of mirroring materials that produce infinite reflections of the spectator and the objects themselves. These works play with our understanding of inside and outside, of the inner and outer, of the self, the other and the spectator.

The second part of the project is a highly innovative series of sculptures that attempt to portray the artists creative mind. Gilboa collaborated with several brain scientists to create FMRI scans measuring his brain activity while he made art, or thought about this project. The artist transformed this activity into sculptures and video, that decipher his creative mind.