This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Metropolis

Fotos van megasteden door Martin Roemers

Geïntrigeerd door het  proces van voortschrijdende urbanisatie maakte Martin Roemers tussen 2007 en 2015 fotos van het leven in  22 megasteden op vijf continenten. Metropolis heet zijn project waar uit een keuze tot begin augustus bij DSM is te zien.

De grootste steden ter wereld bevinden zich in India en het Verre Oosten, met Tokio aan top, waar meer dan 38 miljoen mensen wonen. Dan volgen Delhi, Shanghai en Mumbai, met respectievelijk 25, 23 en 21 miljoen inwoners. In totaal voldoen 28 wereldsteden aan de definitie die de Verenigde Naties van een ‘megastad’ heeft gegeven: een stad met een inwoneraantal van meer dan tien miljoen. Eén op de acht mensen woont tegenwoordig in zo’n stad.

Jaren geleden in Mumbai vroeg Martin Roemers zich voor het eerst af hoe hij de ervaring van al die energie, chaos, actie en bedrijvigheid in één beeld zou kunnen vatten. Daarin ligt de kiem van MetropolisRoemers vond zijn fotografische vorm in de keuze voor een hoge uitkijkpost op een van de meest hectische plekken van de stad. Keer op keer maakt hij daar dezelfde analoge opname, om te kijken welke combinatie van factoren de dynamiek van de stad het meest zou treffen. Vanaf zijn hoge standpunt wacht Roemers geduldig tot alles op zijn plek valt.

Martin Roemers focust niet op een stedenbouwkundig silhouet van de stad, niet op overbekende toeristische plekken of monumenten. Hij richt zich daarentegen op de menselijke energiestromen, die de stad maken tot wat die is. Zijn focus op megasteden vormt het decor voor zijn uiteindelijke onderwerp: de menselijke conditie in de hedendaagse stad, die in Metropolis buitengewoon precies door hem wordt vastgelegd.

De foto’s die Martin Roemers maakte van bijvoorbeeld Guangzhou, Karachi, Lagos en Mumbai laten een diversiteit aan factoren zien, waarin straathandel, oude gebruiken en voertuigen tegen de achtergrond van moderne wegen, metrostations en spoorlijnen letterlijk de trek van het platteland naar de stad illustreren.

Martin Roemers
Martin Roemers (1962, Oldehove) woont en werkt in Delft. Hij studeerde fotografie aan de AKI Academie voor Beeldende Kunst en Industrie in Enschede. Zijn werk werd tentoongesteld in Europa, Amerika, Azië en Australië. Roemers won tweemaal een World Press Photo Award, in 2006 en vervolgens in 2011 voor Metropolis. In 2015 werd hem voor Metropolis de LensCulture Street Photography Award toegekend.

Martin Roemers heeft eerder een aantal fotoprojecten gemaakt over de directe gevolgen van de Koude Oorlog en het leven van soldaten in Kaboel, in onder meer Kabul (2003), en daarna in The Never-Ending War (2005), Relics of the Cold War (2012) en The Eyes of War (2012).


Metropolis

Photographs of megacities by Martin Roemers

Intrigued by the process of urbanization Martin Roemers travelled  between 2007 and 2015 to 22 megacities across five continents to photograph life there. Metropolis is the name of his art project. Until the beginning of August DSM will show a small selection of his works.

The largest cities in the world are now to be found in India and the Far East, with Tokyo – home to 38 million people – at the top. The next biggest are Delhi (25 million), Shanghai (23 million) and Mumbai (21 million). In all, 28 of the world’s cities meet the UN’s definition of a ‘megacity’: one with more than 10 million inhabitants. Globally, one in eight of us now lives in a megacity.

Years ago, in Mumbai, Martin Roemers first wondered how he might capture the experience of all that energy, chaos, movement and activity in a single image. This idea would become the seed of Metropolis. Roemers found his photographic form when he chose a high vantage point at one of the most hectic locations in the city. He took the same analogue photograph there again and again, to find out which combination of factors most effectively captured the dynamism of the city. From his high viewpoint, Roemers waited patiently until everything fell into place.

Martin Roemers does not focus on the architectural silhouette of the city, on its all-too-familiar tourist spots or monuments. His focus is on the streams of human energy that make the city what it is. Roemers does not merge with the crowd but captures its movement from above, using slow shutter speeds. His focus on megacities has created the décor for his actual subject: the human condition in the modern city. In Metropolis he has succeeded in portraying this with extraordinary precision

The photographs that Martin Roemers made of Guangzhou, Karachi, Lagos and Mumbai, for example, show an enormous diversity of factors, in which traditional street trades, ancient customs and old vehicles against a backdrop of modern roads, subway stations and railways depict, almost literally, today’s migration from the countryside to the city.

Martin Roemers (1962, Oldehove) lives and works in Delft. He studied photography at the AKI ArtEZ Academy for Art and Design in Enschede. His work has been exhibited in Europe, the US, Asia and Australia. Roemers has twice won a World Press Photo Award, in 2006 and again in 2011 for Metropolis. In 2015 he was given the LensCulture Street Photography Award for Metropolis.

Martin Roemers’ earlier photo projects have engaged with the consequences of the Cold War and the life of soldiers in Kabul in such series as Kabul (2003), The Never-Ending War (2005), Relics of the Cold War (2012) and The Eyes of War (2012).