This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Signalen van Jaap Mooy

Een keuze uit de verzameling Defauwes

Copyright Henry Peters

Copyright Henry Peters

Catharien Romijn, curator van de DSM Art Collection, studeerde dertig jaar geleden af op de Bergense kunstenaar Jaap Mooy(1927-1987) en maakte voor het Bonnefantenmuseum in Maastricht en voor DSM een tentoonstelling uit de omvangrijke Jaap Mooy collectie van het Limburgse verzamelaarsechtpaar Jacques en Miny Defauwes. Signalen noemde de kunstenaar zijn werken uit de periode 1965-1976 die nu bij DSM te zien zijn. Grote doeken met monumentale vormen en grafische patronen waarbij niet het emotionele scheppingsproces, maar het idee voorop staat.

Jaap Mooy was een anarchist, een cynicus maar ook een poëet, een filosoof. Die dualiteit in zijn persoonlijkheid weerspiegelt zich in Mooy’s artistieke werk. Expressie, figuratie zelfs chaos kenmerkt zijn werk. Maar ook ruimtelijkheid, geometrische eenvoud en verstrakking.

Jaap Mooy, vooral bekend om zijn schrootbeelden waarmee hij in 1964 samen met Karel Appel en Lucebert Nederland tijdens de Biënnale in Venetië vertegenwoordigt, laat in het Bonnefanten zijn expressieve en bij DSM zijn objectieve kant zien.

Jaap Mooys signalen zijn tot en met 30 maart 2018 te zien in het DSM kantoor in Sittard. De composities van de grote doeken uit 1965-1976 bestaan uit eenvoudige en krachtige vormen. Zwart van kleur, tekenen zij zich scherp af tegen de witte achtergrond. Aan elkaar verwante, vloeiende vormen ontmoeten elkaar op verschillende manieren binnen het vlak. 'Signalen' noemt Mooy zijn ruimtelijke creaties. Groot van teken, eenvoudig van lijn, sterk van dynamiek. Hij voegt eraan toe dat 'zij niet bestemd zijn voor een huiskamer, maar voor ruimten waar mensen erlangs lopen of ze van ver af zien. Het zijn geen schilderijen, het zijn dingen.' Vierkanten, driehoeken, balken en banen met een sterke visuele werking. Een spel met kleur, lijn en vlak, is het hoofdthema in deze sobere, strenge werken die duidelijk verwijzen naar de minimal art die in de jaren zestig en zeventig de boventoon voert.

Aanleiding van de beide tentoonstellingen  is de monografie Noord West - Zuid Oost. Jaap Mooy, de kunstenaar en zijn verzamelaar. De publicatie,vormgegeven door Kummer & Hermann en uitgegeven door Schilt publishing, bevat teksten van Catharien Romijn, conservator DSM Art Collection, Cees de Boer en Hans den Hartog Jager.


Signalen by Jaap Mooy

A selection from the collection of the Defauwes

Catharien Romijn, curator of the DSM Art Collection, completed her studies with a thesis on the artist Jaap Mooy(1915-1987) from Bergen thirty years ago. She has selected works for the Bonnefantenmuseum in Maastricht and for DSM from the extensive Jaap Mooy collection of the couple Jacques and Miny Defauwes, collectors from Limburg. ‘Signalen’ was the name given by Mooy to his works from the period 1967-1976, now on display at DSM.  Expansive creations– grand drawings with simple lines and a strong sense of dynamism, where his focus is not on the emotional creative process, but on the idea.

The artist Jaap Mooy (1915-1987), from Bergen, was an anarchist and a cynic, but also a poet and a philosopher. This duality in Mooy’s personality is reflected in his artistic work. Expressionism, figurativism, and even chaos are hallmarks of his work, but it is also characterized by a sense of expansiveness, geometric simplicity, and tension.

Jaap Mooy, who is known mainly for his expressive scrap metal sculptures with which he represented the Netherlands in 1964, together with Karel Appel and Lucebert, at the Venice Biennale shows his emotional, expressive side at the Bonnenfantenmuseum in Maastricht and his objective, conceptual side at DSM.

Jaap Mooy’s Signalen (Signs) are on display at DSM until the end of March 2018. 

The compositions of the large canvases from 1965-1976 consist of simple, powerful forms. Colored black, they are sharply outlined against the white background. Related, flowing forms come together in myriad ways across the surface of the canvases. ‘Signalen’ was the name given by Mooy to his expansive creations – grand drawings with simple lines and a strong sense of dynamism. He also noted that “they are not intended for a living room, but for spaces where people will walk past them or see them from afar. They are not paintings, they are things.” Squares, triangles, cuboids and sweeping lines produce a striking visual effect. An interplay between color, lines and spaces is the central theme of these sober, dramatic works that clearly reference the minimalist art which was so predominant in the 1960s and 1970s.

Both exhibitions have been prompted by the release of the monograph Noord West – Zuid Oost: Jaap Mooy, de kunstenaar en zijn verzamelaar (North-West, South-East: Jaap Mooy, the artist and his collector). The book, designed by Kummer & Hermann and published by Schilt Publishing, contains texts written by Catharien Romijn, curator of the DSM Art Collection, Cees de Boer, and Hans den Hartog Jager.