This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Sjra Schoffelen – Beelden

sjra-schoffelen-1-1

“Mijn werk is organisch van vorm en vooral bij de bronzen beelden staan menselijke waarden centraal. Verder worden mijn beelden gekenmerkt door beweging, expressie, kracht, bescherming en ook verstilling.
Er is een zekere mate van abstrahering, al blijft de mens als zodanig herkenbaar.
In de bronzen relatiebeelden plaats ik menselijke emoties in een elementaire vorm zoals het vierkant. Binnen dit vierkant zijn vormen in beweging, zowel naar binnen als naar buiten.

De expressiviteit en verstilling van het werk, maar ook het thema Limburg, is niet toe schrijven aan een bepaalde periode. Wel zijn de expressieve beelden steeds expressiever geworden en veelal een vertaling van de gebeurtenissen van deze tijd. De ingetogen beelden tonen, evenals het vroegere werk, kwetsbaarheid en weerbaarheid. Maar ook hier is, in tegenstelling tot het ‘oudere’ werk, een verwijzing naar de huidige maatschappij zichtbaar.

In de jaren 80/90 ontlenen de sculpturen vaak hun vormen aan de natuur. Ik ga daarbij altijd uit van het idee en zoek daarbij een passend materiaal.
Een voorbeeld daarvan is de fontein in Brunssum. Ik vind het belangrijk dat water geen decoratief element is. Licht, water en vorm dienen één te zijn. Ik ontdekte dit in een kleine oranje bloem, de wilde lampionplant.  Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar een materiaal dat paste bij deze vorm: ik vond een giethars, gemaakt door DSM. Belangrijk was dat door het transparante van het materiaal de subtiliteit en breekbaarheid van de vorm niet verdween en water en vorm in elkaar overvloeiden. De realisatie had heel wat voeten in aarde, omdat er nog nooit in dit formaat met dit materiaal was gegoten. DSM ging het experiment aan en na vele jaren, 1982, werd de fontein gerealiseerd.
Na deze fontein volgden er vanuit DSM twee grote opdrachten, waarbij gewerkt werd met het materiaal van dit concern: de drie grote objecten van giethars in de hal van het hoofdkantoor in Heerlen (1985), drie verticale lijnen die de opwaartse ontwikkeling van het bedrijf verbeelden. In 1991 volgde ‘Triade’ (DSM Zwolle)”.

Sjra Schoffelen (1937) woont en werkt in het Etzenraderhuisken te Jabeek. Na de Stadsacademie en de Jan van Eyckacademie te Maastricht, heeft hij zijn studie afgesloten aan de Hochschule fur Bildende Künste te Berlijn.
In 2019 is de oeuvre publicatie Sjra Schoffelen 60 jaar beeldhouwer uitgegeven.

Sjra Schoffelen - Sculptures

“My sculptures have an organic format. The human values are especially central in the bronze sculptures. All the sculptures are characterized by movement, expression, power, protection and stillness.
There is a certain degree of abstraction in the work, although the human factor remains always recognizable. The bronze work called ‘relationship’ expresses the human emotions in a square form to give them guidance. Within this square, shapes are moving both inwards and outwards.

The expressiveness and stillness are not unique for a specific period, just as the work which is related to the province of Limburg. The increase of the expressiveness is a reflection of the events occurring these days. The subdued sculptures, as well as most of the earlier work, show vulnerability, resilience and a reflection of today’s society.

In the 80s and 90s the sculptures often derive their shapes from nature. I always start with an idea and try to find the most suitable material.
A good example of this is the fountain in Brunssum. It is important for me that water is not a decorative element, it should be central in my work. Light, water and form must come together.
I discovered all of these elements in a small orange flower, the so called ‘wild lantern plant’ of which I did a microscopic examination. Afterwards I searched for a material that suited the form of this very fragile plant. I looked for a material that expressed the subtility and fragility of the form, and where water and form flowed into each other. I found a material that was produced by DSM Resin, a transparent cast resin.
The realization of a sculpture with this material was a real challenge due to the fact this material was never used for a sculpture in this size.  DSM started the investigation and after many years, 1982, the fountain, buildup of transparent flowers, was realized. One out of the total amount of 29 transparent flowers is part of this exhibition.
Sjra Schoffelen designed two more sculptures especially for DSM after this fountain, working with material produced by DSM. The first one can be found in the DSM head office in Heerlen (1985).  Three vertical transparent lines that reflect the strong and innovative development of the company. The second one is “Triade” , located outside the office of DSM Zwolle, followed in 1991”.

Sjra Schoffelen (1937) lives and works in the Etzenraderhuisken in Jabeek. After the art Academy and the Jan van Eck Academy in Maastricht, he completed his studies at the Hochschule fur Bildende Künste in Berlin.
Several books of his work are published. The latest one was recently published in 2019 which gives an overview of his total work during 60 years of being active as a sculptor.