This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Geschiedenis

Een evolutie van succesvolle transformaties.
Vrouw staat voor een wolkenkrabber; kijkend in de verte

DSM is in 1902 opgericht als staatsbedrijf voor de winning van steenkool in Limburg. Vanaf de jaren ’30 diversifieerde het bedrijf en kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde DSM zich meer en meer tot producent van bulkchemie-producten en kunststoffen. De laatste mijnen sloten in 1973.

In 1989 ging DSM naar de beurs en in de jaren nadien is het bedrijf verder getransformeerd naar de huidige, mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. Een onderneming midden in de samenleving, sterk in gezondheid, voeding en materialen, gericht op winstgevende, duurzame groei.

Meer informatie:

Mijnbouw en meer

DSM is in 1902 opgericht als staatsbedrijf voor de exploitatie van ondergrondse steenkoolreserves in Limburg. Het bedrijf zag echter al vroeg in dat verandering noodzakelijk was. In de jaren ’30 slaagde de onderneming erin een bijproduct van de mijnbouw om te zetten in een winstgevend product, ammoniak, een basisgrondstof voor de productie van stikstofmeststoffen. Dit was de eerste stap in een diversificatieproces dat er uiteindelijk toe leidde dat DSM de sluiting van de steenkolenmijnen in Nederland met succes overleefde.

In 1960 behaalden de Nederlandse steenkoolmijnen een recordproductie van 23 miljoen ton. De kostprijs lag echter hoger dan die van geïmporteerde steenkool. Bovendien werd in het Groningse Slochteren veel gas gevonden. De regering besloot daarop de steenkolenmijnen te sluiten; tussen 1965 en 1973 gingen alle mijnen dicht.

Chemie en kunststoffen

Kort na de Tweede Wereldoorlog was DSM begonnen zich geleidelijk om te vormen tot een producent van (bulk)chemicaliën. De vraag naar kunststoffen nam toe en DSM zag daar toekomst in. Er werden industriële chemicaliën en grondstoffen voor synthetische vezels en garen geproduceerd, en de productie nam in rap tempo toe. Jaren later zou DSM een nieuwe, supersterke polyetheenvezel gaan produceren: Dyneema® is momenteel de sterkste vezel ter wereld en wordt op talloze gebieden ingezet.

In 1970 waren chemicaliën en kunstmest de belangrijkste activiteiten van de onderneming. Daarna werd de aandacht gefocust op petrochemie. De Nederlandse Staat was tot 1989 de enige aandeelhouder. DSM ging in dat jaar naar de beurs en de Staat verkocht in twee transacties in totaal 69% van de aandelen. In februari 1996 bracht de overheid nogmaals 20% naar de markt en ten slotte werd in maart 1996 het laatste aandelenbelang verkocht.

Wetenschappelijk bedrijf in voeding, gezondheid en hoogwaardige materialen

De afgelopen vijftien jaar zijn er belangrijke veranderingen gerealiseerd in de portfolio. De petrochemische activiteiten zijn verkocht en de afgelopen jaren heeft DSM ook afscheid genomen van een aantal andere activiteiten in de basischemie. Overnames van ondernemingen als Gist-brocades, Catalytica, Roche Vitamins & Fine Chemicals, NeoResins en Martek, en deelnames in diverse specialistische ondernemingen zijn gerealiseerd. Dit heeft geleid tot verdere omvorming naar een echt mondiale onderneming. Met deze aanzienlijke veranderingen in de activiteiten van DSM is de transformatie van de onderneming voltooid. DSM is nu een wetenschappelijk bedrijf dat wereldwijd actief is in voeding, gezondheid en hoogwaardige materialen.

Centraal  in de huidige strategie staat de verbetering van de kwaliteit van leven voor huidige en toekomstige generaties eneen scherpe focus op gerichte groei. Onze missie wordt gedragen door de kernwaarde dat DSM’s activiteiten moeten bijdragen aan een duurzamere wereld. Dat is ons kompas bij het streven naar duurzame waardecreatie voor alle stakeholders langs drie dimensies tegelijk: People, Planet en Profit.