This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019

Uitnodiging

Koninklijke DSM N.V. (DSM) nodigt haar aandeelhouders uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden op woensdag 8 mei 2019 om 14.00 uur in het hoofdkantoor van DSM, Het Overloon 1 te Heerlen.

De agenda met toelichting, het Bestuursverslag, de Jaarrekening en overige relevante informatie zijn vanaf heden beschikbaar en te downloaden vanaf deze pagina. De stukken liggen ook ter inzage op het hoofdkantoor van DSM.

Aantal uitstaande aandelen

Aantal uitstaande aandelen op 26 maart 2019, publicatiedatum: 220,703,237. Aantal uitstaande aandelen op 10 april 2019, registratiedatum: 220,806,527.

Deelname aan de vergadering

Aandeelhouders kunnen aan de vergadering deelnemen indien zij:

 1. in het bezit zijn van aandelen Koninklijke DSM N.V. op woensdag 10 april 2019, na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (“Registratiedatum”),
 2. zich uiterlijk woensdag 1 mei 2019 hebben aangemeld voor deelname aan de vergadering, en
 3. zich op de dag van de vergadering, woensdag 8 mei 2019, hebben gemeld bij de ontvangstbalie (open vanaf 13.00 uur tot aanvang van de vergadering om 14.00 uur).
   

Aanmelding

 • Houders van aandelen die op hun naam zijn geregistreerd bij IQ-EQ (voorheen SGG) kunnen zich aanmelden door dit uiterlijk woensdag 1 mei 2019 kenbaar te maken aan IQ-EQ, per post: Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam of per e-mail. Formulier A kan hiervoor gebruikt worden. Registeraandeelhouders ontvangen een toegangsbewijs via IQ-EQ.
 • Houders van girale aandelen kunnen zich aanmelden door dit uiterlijk woensdag 1 mei 2019 kenbaar te maken aan de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn. De intermediairs dienen uiterlijk op donderdag 2 mei 2019 om 13.00 uur Nederlandse tijd een verklaring te verstrekken aan ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”), Equity Capital Markets / Corporate Broking, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP  Amsterdam e-mail / tel. 020 344 2000) waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder(s) ter registratie is aangemeld, alsmede diens volledige adresgegevens. Aanmelding kan ook via www.abnamro.com/evoting. Houders van girale aandelen ontvangen via ABN AMRO een toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (een registratienummer).

Legitimatie

Deelnemers aan de vergadering dienen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Op de dag van de vergadering dient men zich te melden bij de ontvangstbalie; daar kan gevraagd worden naar een legitimatiebewijs.

Stemmen via volmacht en steminstructie

Onverkort het hiervoor bepaalde omtrent registratie en aanmelding, kunnen aandeelhouders derden via een schriftelijke volmacht machtigen om de vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen.

 • Registeraandeelhouders dienen dit kenbaar te maken bij IQ-EQ; dit kan middels Formulier A. Ook kan gebruik worden gemaakt van online voting via www.abnamro.com/evoting.
 • Houders van girale aandelen die een schriftelijke volmacht willen geven, worden verzocht dit kenbaar te maken via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn; dit kan middels Formulier B. Er kan ook gebruik worden gemaakt van online voting via www.abnamro.com/evoting.
 • Alle aandeelhouders kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een schriftelijke of elektronische volmacht te verlenen aan notaris Mr. J.J.C.A. Leemrijse te Amsterdam en/of haar plaatsvervanger ("de notaris") welke volmacht tevens een steminstructie inhoudt.
 • Volmachten en steminstructies kunnen uiterlijk woensdag 1 mei 2019 worden doorgegeven.

Aantal uitstaande aandelen

Aantal uitstaande aandelen op 26 maart 2019: 220,703,237.

Voor eventuele verdere vragen kunt u contact opnemen met DSM Corporate Affairs: tel. 045 578 2419, e-mail.

Gerelateerde links