This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Strategy 2018

Driving Profitable Growth

We hebben ons ontwikkeld tot een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. De focus is nu gericht op het aansturen van winstgevende groei door duurzame oplossingen op wetenschappelijke basis te vinden die inspelen op de actuele mondiale megatrends; Climate & Energy, Global Shifts & Digitization en Health & Wellness.
Familie aan het ontbijt; moeder toont een boek aan haar zoon terwijl hij eet; vader schenkt melk in op de achtergrond

DSM heeft de Strategy 2018 'Driving Profitable Growth' op 4 november 2015 aangekondigd.

Highlights Strategy 2018

 • Na een periode van transformatie zal DSM zich nu concentreren op het verbeteren van zijn financiële resultaten door autonome groei, kostenvermindering en strikte kapitaaltoewijzing
 • De segmenten Nutrition en Performance Materials bieden veel potentieel voor groei door duurzame innovatieve oplossingen die optimaal gebruik maken van de kansen die de mondiale megatrends bieden
 • DSM voert programma’s uit die zorgen voor het verminderen van de kosten en verbeteren van de efficiëntie, die samen voor besparingen van €250-300 miljoen zullen zorgen (dit doel dient eind 2018 te zijn gehaald) door middel van het eerder aangekondigde programma voor mondiale supportfuncties en een nieuw programma bij Nutrition; de kosten voor deze programma’s zullen €200-250 miljoen bedragen
 • DSM heeft twee doelen opgesteld voor deze driejarige strategische periode:
  • Groei EBITDA – jaarlijkse groei met een hoog ééncijferig percentage
  • Groei Return On Capital Employed (ROCE) – jaarlijkse groei met tweecijferig aantal basispunten
 • DSM zal zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid versterken en als business driver door de hele waardeketen implementeren. Tegelijkertijd zal het zijn eigen voetafdruk verder verkleinen
 • DSM is bezig om zijn organisatiemodel en manier van werken aan te passen om het bereiken van de doelen te ondersteunen
 • DSM zal in de komende jaren aanzienlijke waarde halen uit de joint-ventures op het gebied van Pharma en Bulkchemicaliën
 • De doelen van Strategy 2018 zijn gebaseerd op actuele macro-economische omstandigheden en wissselkoersen

Feike Sijbesma, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM: “We hebben het bedrijf met succes getransformeerd naar een onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. De mondiale megatrends die onze business aansturen blijven uiterst relevant. Onze focus op de aanjagers voor groei High Growth Economies, Innovation en Sustainability heeft geleid tot het actuele platform voor groei van DSM.

Autonome groei, in combinatie met kostenvermindering en strikte kapitaal­toewijzing, zal ons in staat stellen om onze financiële resultaten te verbeteren. Dit blijkt ook uit de twee doelen die we voor de strategische periode hebben opgesteld: groei van EBITDA en ROCE.

We zullen in de komende jaren aanzienlijke waarde halen uit de joint-ventures op het gebied van Pharma en Bulkchemicaliën en hierdoor financiële speelruimte scheppen. We verwachten geen grote overnames in de nabije toekomst, aangezien we nog werken aan het integreren van onze recente overnames die al een grote bijdrage aan de winst hebben geleverd.

Dankzij de belangrijke stappen die we in de achterliggende strategische periode hebben ondernomen, is DSM nu een bedrijf dat mondialer, innovatiever en duurzamer is, met een portfolio en een strategie die op het verbeteren van de financiële resultaten zijn gericht.”