This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Sponsoraanvraag

Om in aanmerking te komen voor sponsoring dient uw verzoek in ieder geval te passen binnen onze aandachtsgebieden.

Onze aandachtsgebieden zijn:

 • Duurzaamheid
 • Wetenschap en techniek, innovatie
 • Maatschappelijke betrokkenheid

Daarnaast dient uw verzoek aan een of meerdere van onze criteria te voldoen.

 • Nationale/Europese uitstraling die bijdraagt aan een brede positionering van DSM in Nederland/Europa
 • Bijdragen aan de naamsbekendheid van DSM
 • Bijdragen aan de algemene interesse voor techniek/technische beroepen
 • Ondersteuning van DSM’s arbeidsmarktcommunicatie
 • Positief bijdragen aan het vestigingsklimaat, met name voor hoger opgeleiden
 • Bijdragen aan het innovatieve karakter van DSM

Wij stellen geen sponsoring beschikbaar voor:

 • Projecten van commerciële aard
 • Verliesfinanciering
 • Congressen
 • Boeken
 • Proefschriften
Voldoet u aan bovenstaande criteria, dan kunt u een sponsorverzoek digitaal indienen via: Sponsortool DSM
 
Ons streven is om binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek te reageren.