This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Duurzaamheid: onze visie & strategie

Duurzaamheid heeft voor verschillende mensen een verschillende betekenis. Bij DSM definiëren we dit als het voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om hun eigen behoeften te vervullen aan te tasten - dit betekent stimuleren van economische vooruitgang, kwaliteit van de omgeving en sociale verantwoordelijkheid ten gunste van People, Planet en Profit. 
Een jonge man en een jonge vrouw wandelen pratend over het land, hun jasjes over de schouders gehangen

In 2050 zullen we met negen miljard mensen op deze planeet leven. Als mens groeien we, worden we ouder, maar het belangrijkste we veranderen. En helaas is de moderne wereld die de mens heeft gecreëerd , niet altijd ideaal voor het behoud van een stabiele en welvarende toekomst.

Juist daarom is duurzaamheid onze fundamentele business driver. Bijna alles wat we doen, wordt gedreven door duurzaamheid en de behoefte om de belangrijkste wereldwijde uitdagingen en trends te identificeren en die voor onze klanten op te lossen. We omarmen daarom het zogenaamde Triple P concept: People, Planet and Profit.

People

Onze merkbelofte is het creëren van een beter leven voor mensen vandaag en voor toekomstige generaties. Dit betekent verbetering van levens door onze activiteiten, producten en innovaties zoals beschreven in ons People+ programma. Het betekent ook het behouden en zelfs redden van levens. Ons werk binnen het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties is een echt sociaal samenwerkingsverband waarbij bijvoorbeeld ons MixMe® voedingsingredientenpakket een significante bijdrage levert aan het verminderen van honger. In de gezamenlijke strijd tegen verborgen honger en ondervoeding werden in 2014 meer dan 20 miljoen mensen door het partnerschap van DSM en het WFP bereikt. De partners willen eind 2015 tussen de 25 en 30 miljoen mensen wereldwijd hebben voorzien van de juiste, essentiële voedingsingrediënten en daarmee bijdragen aan een gezondere toekomst voor iedereen.

Van onze oplossingen profiteren mensen ook op vele andere manieren, van materialen voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen en vesten tot aan biomedische producten die het actieve leven verlengen.

Planet

We hebben slechts één planeet –die we voor lange tijd moeten behouden. Daarom is momenteel 95% van alle producten in ons innovatieproces ECO+ - met andere woorden: ze hebben een kleinere ‘carbon footprint’ dan gelijkwaardige producten en bieden meer waarde en voordelen. Van coatings die de opbrengst van zonnepanelen vergroten tot verf zonder oplosmiddelen, van hoogwaardige kunststoffen gemaakt van biomassa in plaats van olie tot tweede generatie biobrandstoffen gemaakt van de residuen van maïs. - dat is de vrucht van ons werk. Ondertussen innoveren we continue om ook onze eigen productieprocessen  nog energiezuiniger te maken. Zo liggen we op koers om onze energie-efficiency in 2020 met 20% te verbeteren.

Profit

DSM is een bedrijf en dus moeten onze activiteiten ook economisch duurzaam zijn. Vele van onze ECO+ producten - van hoogwaardige kunststoffen tot natuurlijke ingrediënten van voedselenzymen - bieden superieure  en innovatieve voordelen voor de verwerker die niet alleen minder koolstof uitstoten - en energiezuinig zijn maar ook kosten besparen. Op geheel nieuwe gebieden zoals zonne-energie en biobrandstoffen verbetert de situatie zich, waarbij overheden investeren in technologieën en infrastructuur, wat op zijn beurt leidt tot commercieel succes. In snel groeiende economieën wordt het vermogen om aan de basisbehoeften zoals schoon water en veilig, betaalbaar voedsel te voldoen steeds crucialer; tegelijkertijd blijven we duurzame businessmodellen ontwikkelen om de vier miljard mensen die zich aan de basis van de piramide bevinden te helpen.

People, Planet, Profit: het is een win-win-win-situatie.