This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Persoonlijke ontwikkeling

Wie bij wil blijven doet er goed aan zich te blijven ontwikkelen. De veranderingen gaan immers snel, en misschien wil je ook wel eens kennismaken met een nieuw vakgebied. Wij investeren in medewerkers en vergroten hun groeimogelijkheden via tal van vakopleidingen en leerprogramma’s.
Vier jonge mensen in een vergader/studieomgeving; de man op de voorgrond lacht naar de camera

Daarnaast kent DSM ook professionaliseringstrajecten. Deze zijn opgezet voor een brede doelgroep, voor elk type functie en worden voor alle locaties van DSM in Nederland uitgevoerd. Het biedt leerprogramma’s voor elk niveau waarin je naast het versterken van je persoonlijke vaardigheden de kans krijgt om jouw werk samen met jouw collega’s verder te professionaliseren. Je werkt op een verrassende manier samen met mensen van andere afdelingen of fabrieken. Een coach c.q. consultant zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning op de werkplek. Het is de bedoeling dat al wat je leert meteen in praktijk wordt toegepast.

Quotes van deelnemers zijn:

“Dat we hier nu met elkaar veel doeltreffender mee omgaan, zie ik zelfs als een grotere winst dan de substantiële besparingen.”

“Deze aanpak levert voor ons als individuen en voor de organisatie veel rendement op. Als meer mensen dezelfde taal leren spreken, wordt dit nog eens flink versterkt.”

“Door dit professionaliseringstraject heb ik mijn project een herstart gegeven. Dat leek eerst zonde van de tijd maar het beoogde resultaat was er heel snel.”

“Het programma heeft mij verrijkt en we hebben als team nieuwe energie gekregen.”