DSM Pension Services

Missie

De missie van DSM Pension Services is het creëren van maximale toegevoegde waarde op het gebied van pensioenen en beleggingen voor onze pensioenfonds klanten en hun deelnemers. Deze missie wordt strategisch vormgegeven door te fungeren als beleids- en expertisecentrum op het terrein van pensioenbeheer, vermogensbeheer en risicomanagement en het op klantgerichte, professionele, efficiënte, transparante en integere wijze uitvoeren van pensioen- en vermogensbeheer en de bijbehorende administratieve activiteiten.

“Wij zijn een full-service provider en zien het als onze taak om klanten te ontzorgen over de volle breedte van het pensioen spectrum.”

 

-  Willy Bours, Manager Pensioenen en Communicatie

Activiteiten

DSM Pension Services biedt aan pensioenfondsen een volledig dienstenpakket aan. DSM Pension Services ondersteunt pensioenfondsen bij de realisatie van de lange termijn strategische en operationele doelstellingen en levert voorts toegevoegde waarde in alle pensioen gerelateerde onderwerpen voortkomend uit de vraagstelling van achterliggende sponsorondernemingen. De diensten van DSM Pension Services hebben betrekking op alle elementen die van belang zijn voor het opzetten, administreren en beheren van een pensioenregeling vanuit het oogpunt van een pensioenfonds alswel de sponsoronderneming.

DSM Pension Services biedt alle operationele diensten en strategische advisering aan binnen een multidisciplinaire aanpak. Binnen DSM Pension Services wordt operational excellence nagestreefd en worden strategische adviezen nadrukkelijk vormgegeven binnen een geïntegreerde uitvoerbare totaaloplossing. 

DSM Pension Services is een strategische partner voor de pensioenfondsen. Dit betekent dat DSM Pension Services dezelfde lange termijn belangen nastreeft als de pensioenfondsbesturen vanuit een grondgedachte die niet commercieel gedreven is. Dit draagt bij aan een lage kostenvoet en zorgt ervoor dat wij altijd in belang van onze pensioenfonds klanten kunnen handelen. 

Onze achtergrond

DSM Pension Services is een purpose driven organisatie die sinds 2003 in de huidige vorm bestaat. De geschiedenis van DSM Pension Services gaat echter veel verder terug. We zijn voortgekomen uit de DSM Pensioen- en Verzekeringsmaatschappij die in de jaren ’60 van de vorige eeuw werd opgericht voor het volledige beheer van pensioenen en beleggingen van Stichting Pensioenfonds DSM Chemie.

Inmiddels is DSM Pension Services als rechtsopvolger van de DSM Pensioen- en Verzekeringsmaatschappij 20 jaar actief als onafhankelijke en zelfstandige financiële instelling. In deze periode van 20 jaar zijn we gegroeid door de aansluiting van Stichting Pensioenfonds Gist Brocades, een van de eerste Nederlandse pensioenfondsen, gevolgd door de aansluitingen van Stichting Pensioenfonds SABIC en later Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics.

DSM Pension Services beheert circa € 12 miljard aan vermogen en voert voor circa 45.000 deelnemers de pensioenadministratie uit.

Organisatie

DSM Pension Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. DSM Pension Services heeft een vergunning voor vermogensbeheer, beleggingsadvies en voor het doorgeven van orders voor professionele beleggers.

DSM Pension Services is met circa 70 medewerkers een middelgrote pensioenuitvoerder. We volgen het adagium zo klein als mogelijk, zo groot als nodig. Hierdoor kunnen we continuïteit en schaalvoordelen bieden maar blijven we klein genoeg om onze dienstverlening tailor made uit te voeren en een hoge kwaliteit te bieden.

DSM Pension Services is een beleggingsonderneming met een tweehoofdig bestuur. Het bestuur bepaalt de strategie en het beleid. Daarnaast controleert het bestuur de financiën en de uitvoering van de dienstverlening. De dagelijkse leiding is in handen van het Management Team waarvan het bestuur onderdeel uitmaakt.

Onze kernwaarden

DSM Pension Services BV | KvK nummer 14075466 | AFM vergunning 14001544

This site uses cookies to store information on your computer.

Learn more