Engineering Materials

Liên hệ

Đặt câu hỏi, tìm địa điểm văn phòng, đặt sản phẩm và nhiều hơn thế nữa

Đối với các câu hỏi về kinh doanh, vui lòng liên hệ Emma Nguyen (emma.nguyen@dsm.com). Điện thoại: +84 938 223 467.

Đối với các câu hỏi về kỹ thuật, vui lòng liên hệ Eric Chen (eric-e.chen@dsm.com). Điện thoại: +84 774 788 808.