Engineering Materials

Thay đổi vì một thế giới tốt đẹp hơn

Giảm thiểu tác động đến môi trường của chúng ta, thúc đẩy các giải pháp bền vững và khuyến khích thay đổi tích cực

Thúc đẩy thiết kế sản phẩm bền vững hơn với lượng phát thải cacbon ít hơn

Trong nhiều thập kỷ vừa qua, việc tiêu thụ và sản xuất các vật liệu đã đặt ra hàng loạt các thách thức tương quan về môi trường. Các thách thức này bao gồm biến đổi khí hậu, tích lũy rác thải nhựa và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

Tại Vật liệu kỹ thuật DSM, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra cuộc sống tươi đẹp hơn cho tất cả chúng ta. Do đó, chúng tôi có mục tiêu lớn là đem đến một cuộc sống bền vững bằng cách giảm thiểu tác động đến môi trường từ các hoạt động của chúng tôi đồng thời cải thiện danh mục sản phẩm bền vững. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này và chịu trách nhiệm bằng cách thúc đẩy minh bạch, chúng tôi đã đặt ra hàng loạt mục tiêu đầy tham vọng. Bằng cách thực hiện các mục tiêu lớn này, chúng tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo trong hành trình bền vững của chúng tôi để giảm thiểu đáng kể lượng phát thải carbon của các vật liệu và thúc đẩy một nền kinh tế tuần hoàn và sinh học.

Vào năm 2030, lượng phát thải khí nhà kính và tổng lượng khí carbon thải ra của một sản phẩm sẽ được giảm 50% so với năm 2016 (thượng nguồn phạm vi 1, 2 và 3).

Vào năm 2025, tất cả các nhà máy của chúng tôi sẽ hoạt động bằng 100% năng lượng điện tái tạo.

Vào năm 2030, chúng tôi sẽ cung cấp phạm vi danh mục sản phẩm hiện có toàn diện gốc sinh học và/hoặc tái tạo. 

Đạt cam kết phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 Phạm vi 1 và 2 vào năm 2040.