Sponsoraanvragen voor DSM in Europa

Sponsoraanvraag

Voordat u uw sponsoraanvraag indient, dient u rekening te houden met de onderstaande informatie en vereisten:

 • Dit formulier is voor sponsoraanvragen voor de regio Europa (incl. Nederland)
 • Alleen aanvragen die voldoen aan onze interessegebieden en sponsorcriteria komen in aanmerking voor sponsoring.
  • Aandachtsgebieden: duurzaamheid; (bio)wetenschap/innovatieve oplossingen voor gezondheid en voeding; maatschappelijke betrokkenheid
  • Sponsorcriteria:
   • Draagt bij aan een brede positionering van DSM
   • Draagt bij aan de naamsbekendheid van DSM
   • Draagt bij aan het innovatieve karakter van DSM
   • Draagt bij aan het algemeen belang in wetenschappelijke beroepen
   • Draagt bij aan DSM’s arbeidsmarktcommunicatie
  • Wij bieden geen sponsoring voor: commerciële projecten, verliesfinanciering, congressen, boeken, proefschriften of studiereizen.

Als uw verzoek aan bovenstaande criteria voldoet, verzoeken wij u de hieronder gevraagde informatie te verstrekken.

Stuur eventuele bijlagen naar sponsorship.europe@dsm.com

Hiermee verklaar ik kennis te hebben genomen van de DSM Privacy Statement. Ik heb begrepen dat de gegevens voor deze sponsoraanvraag verwerkt kunnen worden in een land buiten de EU waar andere privacy regelgeving geldt dan in Nederland en/of de EU. Ik geef hierbij toestemming voor een dergelijke verwerking buiten de EU.

Klik op de onderstaande knop om uw sponsoraanvraag in te dienen. Sponsorverzoeken worden maandelijks verwerkt. U ontvangt bericht per email.