Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2010

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2010

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 31 maart 2010 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

In de vergadering waren ca. 800 aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders aanwezig die in totaal ca. 54.8% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal vertegenwoordigden.

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2009 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De jaarrekening 2009 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 113.576.155 20.695 19.059 113.615.909
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 4a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 4b

De dividenduitkering over 2009 van €1,20 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 113.587.275 1.379 6.449 113.595.103
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 5a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 113.423.968 159.211 9.416 113.592.595
% 99,90 0,10   100,00

Agendapunt 5b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 113.322.629 180.234 89.671 113.592.534
% 99,80 0,20   100,00

Agendapunt 6a

De heer Nico Gerardu werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 113.161.597 154.242 276.989 113.592.828
% 99,90 0,10   100,00

Agendapunt 6b

De heer Rolf-Dieter Schwalb werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 113.247.442 155.66 189.177 113.592.279
% 99,90 0,10   100,00

Agendapunt 7a

De heer Tom de Swaan werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 108.351.145 4.973.035 267.151 113.591.331
% 95,60 4,40   100,00

Agendapunt 7b

De heer Rob Routs werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 113.249.061 147.795 193.545 113.590.401
% 99,90 0,10   100,00

Agendapunt 8

Het voorstel tot aanpassing van het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 111.361.019 104.382 2.120.136 113.585.537
% 99,90 0,10   100,00

Agendapunt 9a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 112.622.914 781.495 22.464 113.426.873
% 99,30 0,70   100,00

Agendapunt 9b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 99.459.281 13.961.772 5.928 113.426.981
% 87,70 12,30   100,00

Agendapunt 10

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 113.006.837 349.1 71.243 113.427.180
% 99,70 0,30   100,00

Agendapunt 11

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht (het in te trekken aantal aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en is beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatst kapitaal, zoals dit blijkt uit de Jaarrekening 2009).

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 113.159.075 263.979 4.104 113.427.158
% 99,80 0,20   100,00

Gepubliceerd 31 mrt 2010

Lees meer

  • Financial results & presentations

    Instant overview of the financial results, presentations, updates & AGMs and all DSM's financial and regulatory press releases from the last decade.

  • Managing Board

    Profiles, roles and responsibilities of DSM's Managing Board and its Members.

Deze site gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Lees meer