Uitnodiging voor aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021

Namens Koninklijke DSM N.V. worden aandeelhouders van harte uitgenodigd voor de komende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke gehouden zal worden op donderdag, 6 May 2021. 

COVID-19

DSM hecht grote waarde aan een open en transparante communicatie met haar aandeelhouders en de AVA is voor u een gelegenheid om van gedachten wisselen met ons. Helaas, laten de Covid-19 maatregelen op dit moment, om de gezondheid en veiligheid van ons allemaal te beschermen nog steeds geen persoonlijke ontmoeting toe, zoals we dat in het verleden gewend waren. We hebben ook geen garantie dat bijeenkomsten van de omvang van onze bijeenkomst begin mei zullen worden toegestaan en veilig kunnen worden georganiseerd. Daarom houden we een virtuele bijeenkomst om de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen te beschermen, in lijn met de Nederlandse noodwetgeving.

DSM faciliteert deelname aan de vergadering op afstand op de volgende manieren:

Deelname aan de vergadering

Aandeelhouders kunnen aan de vergadering deelnemen, indien zij:

Registratiedatum

in het bezit zijn van aandelen Koninklijke DSM N.V. op donderdag 8 april 2021, na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (“Registratiedatum”), en

Aanmeldingsdatum

zich uiterlijk donderdag 29 april 2021, 17:00 CEST hebben aangemeld voor deelname aan de vergadering.

Aanmelding

Register aandelen

Houders van aandelen die op hun naam zijn geregistreerd bij IQ-EQ Netherlands N.V. (“IQ-EQ”) kunnen zich aanmelden door dit uiterlijk donderdag 29 april 2021, 17:00 CEST kenbaar te maken aan IQ-EQ, per post: Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam of per e-mail). Formulier A kan hiervoor gebruikt worden. Registeraandeelhouders ontvangen een toegangsbewijs via IQ-EQ.

Girale aandelen

Houders van girale aandelen kunnen zich aanmelden door dit uiterlijk donderdag 29 april 2021, 17:00 CEST kenbaar te maken aan de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn. De intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 30 april 2021 om 13:00 CEST een verklaring te verstrekken aan ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”), Equity Capital Markets / Corporate Broking, Gustav Mahlerlaan 10,  1082 PP  Amsterdam (e-mail / tel. 020 383 5454) waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder(s) ter registratie is aangemeld, alsmede diens volledige adresgegevens. Aanmelding kan ook via www.abnamro.com/evoting. Houders van girale aandelen ontvangen via ABN AMRO een toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (een registratienummer).

Vragen indienen

U kunt uw vragen vooraf indienen. U kunt maximaal 5 vragen stellen door ons te e-mailen tot 3 mei 2021, 14:00 CEST. U dient hierbij uw naam te vermelden en registratienummer dat u via uw bank kunt krijgen. Om het proces tijdens de virtuele AVA soepel en overzichtelijk te laten verlopen, is DSM van plan de antwoorden op de vragen voorafgaand aan de bijeenkomst te publiceren. Bij het beantwoorden van de vragen kan DSM gelijksoortige vragen bundelen. Tijdens de AVA wordt een samenvatting van de vragen en antwoorden gegeven. Geef bij het indienen van uw vragen aan of u de mogelijkheid wilt hebben om tijdens de vergadering een vervolgvraag te stellen. Als u dat doet, ontvangt u meer informatie over hoe u via een videoverbinding kunt deelnemen.

Stemmen

U kunt stemmen via een geschreven of elektronische volmacht rechtstreeks toegekend aan onze notaris of via www.abnamro.com/evoting. U kunt ook stemmen tijdens de virtuele bijeenkomst door in te loggen via www.abnamro.com/evoting, tenzij de intermediar van de aandeelhouder dit niet ondersteunt. Na registratie om virtueel te stemmen via www.abnamro.com/evoting, ontvangt een aandeelhouder een e-mail met een link om in te loggen op het online stemplatform. Na succesvolle login en bevestiging van de login via two factor authentication (via sms-verificatie), wordt de aandeelhouder automatisch ingelogd op de vergadering. Verdere instructies kunnen worden verkregen via www.abnamro.com/evoting.

Een handleiding met inlog- en stemprocedures is te vinden op de website van de onderneming www.dsm.com.

Houd er rekening mee dat het stemmen tijdens de virtuele vergadering altijd risico's met zich meebrengt in verband met de gebruikte technische infrastructuren, daarom raden we u ten zeerste aan om voorafgaand aan de vergadering te stemmen via een schriftelijke of elektronische volmacht.

Live volgen

U kunt de vergadering live volgen via onze webcast op deze website. De opname blijft ook na de vergadering online beschikbaar.

Deelname management

De Raad van Commissarissen van DSM en het management van DSM zullen ook virtueel aanwezig zijn. Net als vorig jaar betreuren we het dat we onze gebruikelijke gastvrijheid, informele toegang tot DSM-management en de mogelijkheid om te socializen met andere aandeelhouders niet kunnen bieden, hopelijk kunnen we dat in 2022 weer doen.

We danken u voor uw begrip voor de strikte maatregelen die we nemen, omdat ons primaire doel is om uw gezondheid en die van onze medewerkers, de families van iedereen en de bredere gemeenschap te waarborgen.

Aantal uitstaande aandelen

Het aantal uitstaande aandelen op 23 maart 2021, publicatiedatum, was 216.443.512.

Het aantal uitstaande aandelen op 8 april 2021, registratiedatum, was 216.696.821.

Lees meer

Deze site gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Lees meer