Μαρούσι

DSM Ελλάς

DSM Ελλάς

Έχοντας πάνω από 30 χρόνια παρουσίας στον κλάδο της Ζωικής Παραγωγής η DSM Ελλάς ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένο εργοστάσιο παραγωγής προμιγμάτων και ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών (ισορροπιστών) στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Το σύνολο των βιταμινών είναι ιδιοπαραγόμενα σε υψηλής τεχνολογίας εργοστάσια στην Ευρώπη ενώ οι υπόλοιπες πρόσθετες ύλες προέρχονται από σημαντικούς και πιστοποιημένους οίκους του εξωτερικού, αποτέλεσμα συνεργασιών της μητρικής εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τόσο η εταιρεία μας, όσο και οι προμηθευτές μας είναι πιστοποιημένοι κατά FAMI QS, το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης που διασφαλίζει τον έλεγχο ποιότητας και την εφαρμογή του HACCP.  Με μία ευρεία γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων (ένζυμα, προβιοτικά, βελτιωτικά γεύσης, καροτενοειδή, ωμέγα -3 λιπαρά οξέα, χηλικά ιχνοστοιχεία, οργανικά όξεα κλπ) και μια ομάδα άρτια εκπαιδευμένων στελεχών, προσφέρουμε λύσεις για τη μέγιστη έκπτυξη του παραγωγικού δυναμικού των εκτρεφόμενων ζώων. Οι δραστηριότητές μας στηρίζονται σε 4 βασικούς πυλώνες: Ποιότητα, Αξιοπιστία, Ιχνηλασιμότητα & Αειφορία.

Η δημιουργία νέων, πολύτιμων συνεργασιών, ο σεβασμός προς τον άνθρωπο, το ζωικό κεφάλαιο και το περιβάλλον καθώς και η ουσιαστική συμβολή μας στην ευημερία του κλάδου της Ζωικής Παραγωγής, αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία της πολιτικής της εταιρείας μας.

Με χρόνια παρουσίας στον τομέα της Ζωικής παραγωγής, εγγυόμαστε τη συνέπεια, ποιότητα και αξιόπιστη υποστήριξη στους συνεργάτες μας!  

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος των χοιριδίων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βέλτιστης βιταμινικής διατροφής (Optimum Vitamin Nutrition) και μια σειρά ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών διαθέσιμων από τη DSM (ένζυμα, οξινιστές, προβιοτικά, αιθέρια έλαια κ.λ.π). Οι επωνυμίες προϊόντων όπως Ronozyme, VevoVitall, Cylactin, Crina, Vevomin κατέχουν πλέον εξέχουσα θέση στη διατροφή αναπτυσσόμενων και παχυνόμενων χοίρων παγκοσμίως συμβάλλοντας στην οικονομικότερη έκπτυξη του παραγωγικού δυναμικού των ζώων. Επιπλέον, καινοτόμες προτάσεις και διατροφικές λύσεις (Rovimix HyD, DHA ω3 λιπαρά οξέα, βενζοϊκό οξύ κ.λ.π), παρέχουν τη δυνατότητα στη σύγχρονη χοιρομητέρα να δώσει περισσότερα και υγιέστερα χοιρίδια.

Η DSM έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες διατροφικές λύσεις και στοχευμένες στρατηγικές στον κλάδο της χοιροτροφίας, που συμβάλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προσφέροντας παράλληλα σημαντική βελτίωση των αποδόσεων και της κερδοφορίας

Ο κλάδος της κρεοπαραγωγού και ωοπαραγωγού πτηνοτροφίας αναζητά διαρκώς τρόπους για την παραγωγή επαρκούς ποσότητας και υψηλής ποιότητας  τροφίμων με τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο, επιδεικνύοντας σεβασμό προς το περιβάλλον. Η DSM Eλλάς, έχοντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην παραγωγή προμιγμάτων και ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών (ισορροπιστές) και στην εμπορία ποικίλων πρόσθετων ζωοτροφών, συμβάλλει στις ανωτέρω επιδιώξεις.  Μέσα από ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων όπως οι ιδιοπαραγόμενες βιταμίνες (Rovimix), τα ένζυμα (Ronozyme), τα προβιοτικά (Cylactin), το συνδυασμό οξινιστών με αιθέρια έλαια (Crina Poultry Plus) κ.α., η DSM προσφέρει τη δυνατότητα μείωσης του κόστους διατροφής με ταυτόχρονη ανάδειξη του οικολογικού της αποτυπώματος

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της DSM για τη βέλτιστη χορήγηση βιταμινών στα μηρυκαστικά (Optimum Vitamin Nutition) αποτελούν σημείο αναφοράς για τους διατροφολόγους σε όλο τον κόσμο. Παραγωγικά χαρακτηριστικά, όπως η γαλακτοπαραγωγή και ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής βελτιώνονται με τη χρήση του Crina Ruminants (μίγμα από αιθέρια έλαια). Η χορήγηση του Rovimix β-carotene βοηθά στην επίλυση θεμάτων γονιμότητας που εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο στις σύγχρονες βελτιωμένες εκτροφές των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Η συμπερίληψη του Cylactin (προβιοτικό) στη διατροφή των μόσχων ενισχύει την υγεία του πεπτικού τους συστήματος. Όλα τα παραπάνω βρίσκονται πάντα σε συμμόρφωση με τη δέσμευσή μας για την επίτευξη μιας αειφόρου ζωικής παραγωγής στις σύγχρονες εντατικές συνθήκες εκτροφής.   

Η παραγωγή προμιγμάτων και ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών αποτελεί εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί άριστη γνώση των επιμέρους πρώτων υλών. Η σταθερότητα, η βιοδιαθεσιμότητα, η ρευστότητα και η αναμικτικότητα των πρόσθετων υλών είναι οι βασικότεροι παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα των μιγμάτων. Η γνώση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική κατά την θερμική/φυσική επεξεργασία, το χρόνο και τις συνθήκες αποθήκευσης  των ζωοτροφών καθώς και για την εξασφάλιση της πλήρης κάλυψης των αναγκών των ζώων. Η εφαρμογή HACCP στις διαδικασίες μας διασφαλίζει την απουσία ανεπιθύμητων ουσιών όπως επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Οι πρώτες ύλες ελέγχονται κατά την εισαγωγή τους στο εργοστάσιο και κατά την διάρκεια της αποθήκευσης τους σύμφωνα με λεπτομερές πρόγραμμα αναλύσεων που επιβεβαιώνουν τις περιεκτικότητες  και  την απουσία ανεπιθύμητων ουσιών.

Τα μίγματα σχεδιάζονται από εξειδικευμένους Γεωπόνους Ζωοτέχνες που για κάθε συστατικό λαμβάνουν υπόψη τους τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, τη σταθερότητα, τη βιοδιαθεσιμότητα  και τα προτεινόμενα επίπεδα.  

Σε κάθε στάδιο της παραγωγής χρησιμοποιούνται ετικέτες bar code από την ζύγιση και την ανάμιξη μέχρι την συσκευασία και την αποστολή στους πελάτες μας.

Κατάλληλοι χρόνοι ανάμιξης και σωστή σειρά προσθήκης των πρώτων υλών διασφαλίζουν ομοιογένεια μιγμάτων κάτω του  5% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο φροντίζει για τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών.

Εκτός από την κλασική μέθοδο ανάλυσης των ζωοτροφών, εδώ και αρκετά χρόνια, η DSM Hellas ηγείται της τεχνολογίας NIRS, αναπτύσσοντας και προσφέροντας νέες καμπύλες βαθμονόμησης για την συστηματική ανάλυση των ζωοτροφών. Το γεγονός αυτό,  μας επιτρέπει να ποσοτικοποιούμε τα θρεπτικά συστατικά των πρώτων υλών με υψηλή ταχύτητα και λιγότερους χρησιμοποιούμενους πόρους, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη τεχνική μας παρέχει την δυνατότητα μέτρησης:

  • Περιεκτικότητας σε φυτικό οξύ
  • Πεπτικότητας σογιαλεύρου
  • Επίπεδο μη αμυλούχων πολυσακχαριτών

Η τεχνολογία NIRS αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την κατάρτιση ισόρροπων σιτηρεσίων, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των ζώων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, ενώ μειώνεται παράλληλα το κόστος διατροφής

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΗΨΕΙΣ

DSM Nutritional Products Hellas ΕΠΕ 

Παραδείσου 14 & Πατρόκλου 1
T.K. 151 25
Μαρούσι

Ελλάδα