Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Vanaf het allereerste begin, meer dan een eeuw geleden, ondersteunt DSM kunst en cultuur op een manier die past bij onze maatschappelijke, culturele verantwoordelijkheid en bij de status van ons bedrijf: een multinational die waarde wil creëren voor de samenleving als geheel. Onze kunstcollectie is een van de weerspiegelingen van ons cultuurkompas - moedig, zorgzaam, samenwerkend, verantwoordelijkheid nemend, opkomen voor duurzaamheid en waarde leveren. Het laat zien dat kunst en cultuur hand in hand gaan en naadloos in elkaar overgaan door de algehele werknemerservaring te versterken.

×

Ons Cultuur Kompas

Het cultuurkompas is een navigatie-instrument dat ons helpt DSM te sturen naar waar we willen zijn. Het laat ons de toekomst zien waar we naar streven, terwijl we allemaal onze eigen manier vinden om DSM te zijn.

Het kompas weerspiegelt ook onze strategie om doelgericht en prestatiegericht te zijn. Ons doel om een ​​beter leven voor iedereen te creëren, staat centraal in het kompas - het inspireert alles wat we doen. En we leveren prestaties door meer te zijn wie we zijn en door elke dag beslissingen te nemen die laten zien waar we voor staan.

De zes elementen van ons kompas - Moedig, Zorgzaam, Samenwerkend, Verantwoordelijkheid nemen, Opkomen voor duurzaamheid, Waarde leveren - onze manieren om DSM te zijn; helpen ons de cultuur te definiëren die we willen opbouwen en onze dagelijkse interacties en beslissingen te sturen. Onze kunstcollectie weerspiegelt in veel opzichten de zes elementen van ons kompas: kunst en cultuur gaan hand in hand, smelten naadloos samen en versterken de algehele werknemerservaring.

Hoe de DSM Art Collection ons cultuurkompas weerspiegelt
 

Moedig

Door op het hoogste professionele niveau te verzamelen, ondernemen we actie en nemen we de beslissing om onze sociale, culturele verantwoordelijkheid te nemen die past bij de status van ons bedrijf. Door jonge kunstenaars te steunen nemen we stelling, omarmen we nieuwe ideeën en bouwen we met kunst een brug tussen DSM en de samenleving.

Zorgzaam

De kunsten leveren een belangrijke bijdrage aan onze levenskwaliteit en brengen onze medewerkers in contact met hedendaagse kunst. Door hen een inspirerende werkomgeving te bieden hebben we oog voor onze mensen en de omgeving om ons heen, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.

Samenwerken

Kunst inspireert, het is vernieuwend, het verbindt en betrekt, het is divers en inclusief en het is extern georiënteerd. Elementen die alles belichamen wat we nodig hebben om succesvol samen te werken met elkaar en met de buitenwereld.

Verantwoordelijkheid nemen

Kunst is de barometer van de samenleving, weerspiegelt de tijd waarin we leven en biedt ons een blik op de toekomst. Door hedendaagse jonge kunstenaars een platform te bieden weerspiegelt de DSM Kunstcollectie Art wie we zijn als samenleving, als individu en als bedrijf.

Opkomen voor duurzaamheid

Bij DSM is duurzaamheid de kern van alles wat we doen in ons bedrijf. Het omvat ook de sociale en culturele aspecten van de bredere samenleving waar we allemaal deel van uitmaken. De DSM-kunstcollectie is een van de manieren van ons bedrijf om ons cultureel erfgoed te helpen behouden en behouden voor mensen van nu en toekomstige generaties.

Waarde leveren

Vanaf het begin van het bestaan van ons bedrijf hebben we kunst gebruikt om een positieve, aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving te creëren. De kunstwerken in onze collectie zijn van het hoogste professionele niveau, passend bij het imago van DSM. Ze dagen onze medewerkers en klanten uit om creatief en innovatief te denken. De kunsten brengen onze mensen in contact met een grote verscheidenheid aan beelden, trends en ideeën die de huidige internationale samenleving vormgeven.

Lees meer

 • Historie

  Historie

  Onze collectie is een van de oudste bedrijfscollecties in Nederland en bestaat sinds 1927.

 • Tentoonstellingen

  Tentoonstellingen

  Op het kantoor van DSM in Heerlen worden regelmatig werken van eigentijdse kunstenaars gepresenteerd en toegankelijk voor het algemene publiek.

 • Collection

  Collection

  De DSM Art Collection bestaat op dit moment uit meer dan 750 kunstwerken van circa 400 kunstenaars. Hier een kleine selectie van de kerncollectie die we in de loop van de komende maanden zullen aanvullen