Methaanreductie Loont!

Uitnodiging voor Bovaer® Lunch & Informatie Sessies

FrieslandCampina en dsm-firmenich hebben door twee grootschalige pilots aangetoond dat door het toepassen van Bovaer® in het voer, de methaanuitstoot van melkvee met 28% kan worden verminderd. Door de toegenomen vraag vanuit de markt naar zuivel met een lagere voetafdruk zoekt FrieslandCampina 600 leden-melkveehouders voor de Ontwikkelgroep. Voor deelnemers aan de Ontwikkelgroep wordt het mogelijk om mét financiering vanuit de markt broeikasgasuitstoot te reduceren op hun bedrijf door middel van de nieuwste innovaties zoals Bovaer®. 

In 2024 kan gestart worden met het toevoegen van Bovaer® aan het voer, op basis van een kostendekkende en door de markt betaalde vergoeding. Dit voeradditief kan direct worden toegepast met onmiddellijk en bewezen resultaat, zoals aangetoond in meerdere pilots. Het is makkelijk in gebruik, heeft geen invloed op de gezondheid van het dier en kent geen negatief effect op de melkproductie. In de komende jaren zullen ook andere mogelijkheden worden gefaciliteerd in de Ontwikkelgroep, zoals andere voeradditieven, HVO diesel of mestadditieven.

Deze Lunch & Informatie sessies zijn bedoeld om melkveehouders en hun (voer)adviseurs bij te praten over het financiële aanbod, de resultaten van de pilots van de afgelopen twee jaar en de resultaten uit de meeste recente studie naar de werking van Bovaer® van de Wageningen University & Research op de Dairy Campus.

Alle sessies starten met een korte informatiesessie, gevolgd door een lunch. Tijdens de lunch is er gelegenheid om met experts van FrieslandCampina en dsm-firmenich van gedachten te wisselen. Ook kun je je ter plekke aanmelden voor het programma.

Meld je hier aan voor een van de drie sessies in het land


Vrijdag 3 mei

11:15-13:00

Van der Valk Hotel Nuland -
`s-Hertogenbosch

Maandag 6 mei

11:15-13:00

Van der Valk Hotel Drachten
 

Maandag 13 mei

11:15-13:00

Van der Valk Hotel Apeldoorn – De Cantharel

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

Achtergrond:
In ‘Koers op 2030’ spreekt de coöperatie FrieslandCampina de ambitie uit om te willen blijven verbeteren op duurzaamheidsthema’s die van waarde zijn in de markt en maatschappij. Op dit moment is klimaat een belangrijk thema waarop we willen verbeteren. We willen de doelen in ons Klimaatplan halen en zien bovendien dat grote afnemers vragen om klimaatresultaat. Zij willen richting 2030 versneld de uitstoot van  broeikasgassen reduceren en zijn ook bereid mee te betalen aan de innovaties die hiervoor nodig zijn, zoals het gebruik van voeradditief Bovaer. Met de introductie van de Ontwikkelgroep koppelen we deze marktvraag aan melkveehouders die bereid zijn om innovatieve maatregelen op hun erf toe te passen.

Aanmelden
Wilt u meedoen? Meld u dan uiterlijk 15 mei aan via Melkweb. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd! Zo zetten we samen stappen in een duurzame verwaarding van onze melk.