Persbericht

DSM maakt nieuwe directeur DSM Nederland bekend

Heerlen, NL, 26 sep 2011 16:30 CEST

Koninklijke DSM N.V. maakt vandaag de volgende managementwijziging bekend. De heer Jos Schneiders (1951) treedt in juli 2011 op eigen verzoek, om persoonlijke redenen, terug als directeur van DSM Nederland. De heer Schneiders kan terugkijken op een lange en succesvolle loopbaan bij DSM, waar hij gedurende bijna 35 jaar een verscheidenheid aan rollen heeft vervuld. Hij was onder meer concernstrateeg, zette de DSM Dyneema business op, was directeur van DSM Composite Resins, was verantwoordelijk voor de integratie van de voormalige Roche-divisie Vitamins and Fine Chemicals (nu DSM Nutritional Products) en gaf leiding aan de Animal Nutrition & Health en manufacturing-activiteiten van DSM Nutritional Products.

Op DSM’s verzoek zal Jos Schneiders tot juli 2012 op deeltijdbasis beschikbaar blijven voor de onderneming. Gedurende die periode zal hij zijn verantwoordelijkheden als onder meer directeur DSM Nederland B.V. en DSM Limburg B.V. overdragen aan zijn opvolger en zal hij zich bezighouden met strategische projecten, waarover hij zal rapporteren aan de heer Feike Sijbesma, CEO en Bestuursvoorzitter van Koninklijke DSM N.V.

DSM is voornemens de heer Atzo Nicolaï (1960), momenteel lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te benoemen als opvolger van Jos Schneiders, rapporterend aan Feike Sijbesma. De heer Nicolai zal per 1 juni 2012 bij DSM in dienst treden. De betrokken ondernemingsraden moeten nog advies uitbrengen over de benoeming van de heer Nicolaï tot Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Atzo Nicolaï was van 1998 tot 2002 lid van de Tweede Kamer. Van 2002 tot 2006 was hij Staatssecretaris voor Europese Zaken en van 2006 tot 2007 was hij Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. In 2007 keerde hij terug naar de Tweede Kamer. Hij studeerde rechten en politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

DSM is Jos Schneiders zeer dankbaar voor zijn bijdrage aan de onderneming. DSM is verheugd Atzo Nicolaï te kunnen verwelkomen als de nieuwe directeur van DSM Nederland en wenst hem alle succes.

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421