DSM Privacyverklaring voor zakenpartners en bezoekers

DSM website

Belangrijke informatie

Inleiding

Bij DSM staat transparantie voorop. Met deze privacyverklaring voor zakenpartners en bezoekers willen we u informeren hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en delen met anderen.

We hebben geprobeerd deze privacyverklaring in duidelijke taal te schrijven om gemakkelijk te kunnen begrijpen welke gegevens we verzamelen en waarom, en hoe we deze gegevens gebruiken en beschermen.

Wat wordt in deze privacyverklaring behandeld?

Deze privacyverklaring is van toepassing op zakenpartners, leveranciers, klanten en bezoekers van DSM en beschrijft hoe DSM uw persoonlijke gegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is bijvoorbeeld van toepassing wanneer u DSM-websites bezoekt, onze producten, oplossingen, toepassingen of diensten koopt, zich abonneert op onze nieuwsbrieven of contact met ons opneemt.

In deze privacyverklaring verwijzen “DSM”, “wij”, “ons”, “onze”, “Groep” alle naar Koninklijke DSM N.V., een bedrijf gevestigd op Het Overloon 1, 6411 te Heerlen, Nederland – en de met haar verbonden ondernemingen.

Updates en lokale wetgeving

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om in overeenstemming te blijven met  lokale en internationale wetten en voorschriften. In geval van een conflict tussen deze privacyverklaring en lokale wetgeving en/of regelgeving zullen deze laatste prevaleren.

Wat bedoelen we met persoonlijke gegevens?

Als we het hebben over “persoonlijke gegevens” bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op u als individu. Met deze gegevens kunnen we u mogelijk direct identificeren (bijvoorbeeld uw naam) of indirect door die informatie te koppelen aan andere informatie die we mogelijk al in ons bezit hebben.

Welke gegevens verzamelen we van jou?

Als  we zaken met u doen, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken door registratie, het invullen van formulieren of e-mails, of andere situaties waarin u ervoor hebt gekozen om ons persoonlijke informatie te verstrekken.

Algemene persoonlijke gegevens

Dit zijn bijvoorbeeld:

1.     Naam en achternaam

2.     Aanhef

3.     E-mailadres

4.     Postcode

5.     Plaats

6.     Telefoonnummer

7.     Geslacht

8.     Bankrekening

9.     BTW-nummer


Informatie over websites en cookies

Dit zijn bijvoorbeeld:

·       Logs en monitoringgegevens die worden gegenereerd bij het verzenden van informatie via het DSM-netwerk

·       IP-adressen, MAC-adressen van de apparaten die u gebruikt om met ons te communiceren

·       Apparaatgegevens

·       Gegevens van gebruikersaccounts

·       Tijd en datum van uw communicatie met ons

·       Uw huidige of veronderstelde locatie (bepaald door de hierboven vermelde informatie)

·       Informatie met betrekking tot uw interesses (producten of diensten die u bekijkt op onze website)

·       Voorkeuren voor cookies

·       Informatie verkregen uit cookies of pixels en vergelijkbare trackingtechnologie, gebruikt op onze websites

·       Gegevens met betrekking tot de inhoud van PDF’s of whitepapers, die op onze websites kunnen worden gedownload (gebaseerd op het onderwerp van de PDF’s)

Bekijk voor meer informatie onze paragraaf over cookies

 

Overige informatie

Bijvoorbeeld:

·       Informatie met betrekking tot uw verzoeken om informatie, verzoeken om ondersteuning en uw communicatie met DSM.

Waarom gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

·       voor het afsluiten van een contract, inclusief het beheer van diensten, producten en materialen van en naar DSM en het leveren van diensten;

·       om uw verzoek om informatie of deskundig advies uit te voeren, of om contact te leggen met een van onze professionals;

·       om u marketinginformatie te sturen over ons bedrijf en onze (nieuwe) producten of diensten, inclusief periodieke nieuwsbrieven;

·       voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en/of diensten;

·       voor het tot stand brengen van een organisatorische analyse en ontwikkeling, rapportage aan het management en bedrijfsmatige of financiële transacties, zoals acquisities en desinvesteringen; en/of

·       om te voldoen aan wettelijke of andere wettelijke vereisten, waaronder de openbaarmaking van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten, en om wettelijke claims uit te oefenen of te verdedigen.

Op welke rechtsgrondslag?

Voor de hierboven beschreven activiteiten hebben we de volgende rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

·       ons legitieme zakelijke belang;

·       om een overeenkomst met u aan te gaan en dat contract te beheren;

·       om te voldoen aan wetgeving en wettelijke verplichtingen; en/of

·       uw vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Toegang binnen DSM
DSM zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor zover dit nodig is voor de realisatie van de eerder genoemde doeleinden. Relevant DSM-personeel (bijv. van het Marketing and Communications-team) kan uw persoonlijke gegevens  gebruiken voor het uitvoeren van hun werkzaamheden in overeenstemming met de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens zijn ingezameld.

DSM kan het ook delen met de met haar verbonden ondernemingen altijd alleen voor de hierboven genoemde doeleinden en altijd onderworpen aan onze bedrijfsinterne regels. Deze regels worden de Binding Corporate Rules for Customer and Supplier Personal Data (bindende bedrijfsregels voor persoonlijke gegevens van klanten en leveranciers) genoemd en zijn bedoeld om een veilige interne gegevensoverdracht tussen DSM-bedrijven over de hele wereld te bewerkstelligen.

Toegang voor andere bedrijven
We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens ook buiten DSM delen met zogenaamde derden. Als we dat doen, zullen we ook, indien nodig, technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend voor genoemde doeleinden en onder geheimhoudingsplicht worden verwerkt.

Dergelijke derden kunnen onder meer zijn:

  • Aanbieders van IT- beveiliging, om diensten te leveren zoals het hosten van websites, gegevensanalyse, betalings- of factureringsverwerking, klantenservice, e-mailbezorging, beheer van klantrelaties, identiteitsbeheer, marketinginformatie en andere diensten;
  • andere IT-providers, om hen toe te staan om u marketingberichten te sturen, in overeenstemming met uw keuzes, als u hiermee hebt ingestemd (bijvoorbeeld met het abonnement op een nieuwsbrief);
  • overheidsinstanties, overheden, regelgevende of fiscale instanties of wetshandhaving, om te voldoen aan de relevante wetgeving en om onze en uw rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen;
  • verzekeringsmaatschappijen, belastingtechnische en juridische adviseurs en accountants; en/of
  • opleidings- en ontwikkelingsorganisaties of -adviseurs.

 

Als u andere websites bezoekt via koppelingen die u vindt op DSM.com, dient u er rekening mee te houden dat de privacy- en cookieverklaringen van deze bedrijven van toepassing zijn en niet die van DSM.

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Internationale overdrachten

DSM beschermt uw rechten en zal uw persoonlijke gegevens alleen opslaan in en overdragen aan landen met vastgestelde passende waarborgen (zoals een door de EU erkend passend beschermingsniveau (adequaatheidsbesluit)  of het gebruik van een door de EU opgesteld modelcontract ) en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Cookies en trackingtechnologieën

We gebruiken cookies of pixels, of soortgelijke technologieën wanneer u communiceert met en gebruik maakt van de website van DSM.com en sub-sites en op onze advertenties/banners klikt op sociale-mediapagina's of in onze e-mails. In de meeste gevallen kunnen we u niet rechtstreeks identificeren aan de hand van de informatie die we verzamelen met behulp van deze technologieën.

We slaan cookies op uw computer op in overeenstemming met de nieuwste regelgeving, op basis van uw toestemming voor ons cookiebeheerprogramma (de banner op de startpagina van de website), die tijdens uw eerste bezoek aan onze website zal verschijnen. Hierdoor zal de website op zijn best en snelst functioneren. DSM zal in staat zijn om de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren en de visualisatie van de website, de promotie en de producten aan uw interesses aan te passen.

U kunt uw toestemming altijd intrekken door op de knop onder aan de pagina “COOKIE PREFERENCES” te klikken en gewenste opties te selecteren. Door uw instellingen te wijzigen, kunt u ook bepalen dat uw browser geen cookies van deze website accepteert. Bedenk wel dat u dan  wellicht niet langer alle mogelijkheden en functionaliteit van onze website kunt gebruiken. Bepaalde instellingen voor video's en animaties worden bijvoorbeeld opgeslagen tussen sessies.

Wat voor cookies gebruiken we?

Vereiste cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te laten functioneren en kunnen niet worden afgewezen of uitgeschakeld, zoals de taalkeuze, privacyinstellingen of inloggegevens.

Functionele (analyse-)cookies
Deze cookies geven ons de mogelijkheid om het gedrag van gebruikers op onze website te analyseren, zodat we

het aantal bezoeken en de bezochte pagina’s  kunnen tellen om het functioneren van onze site te meten en te verbeteren. Ze helpen ons om na te gaan welke pagina's het meest en minst populair zijn en om te zien of we de interactie van gebruikers met de site kunnen verbeteren of vergemakkelijken.

Advertentiecookies
Deze cookies worden gebruikt om u te voorzien van reclame die relevant is voor uw interesses, binnen of buiten onze website.

En selecteer “Advanced Settings” (Geavanceerde instellingen) om de volledige lijst en beschrijving te openen van de cookies die op DSM.com en de subsites worden gebruikt en om uw voorkeuren in te stellen.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de tijd die nodig is om de doeleinden te dienen waarvoor ze zijn verkregen (en/of om te voldoen aan wettelijke vereisten). Daarna worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Houd er rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren op grond van wettelijke bepalingen en dat er mogelijk ook restinformatie in onze databases en andere records zal blijven, die niet zal worden verwijderd.

Hoe garanderen we de veiligheid van uw gegevens?

DSM behandelt uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorg. We hebben diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of wijziging, ongeautoriseerde toegang of misbruik. Zo beveiligen we onze systemen volgens de juiste beveiligingsmaatregelen op basis van de normen voor informatiebeveiliging. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze maatregelen voldoen aan de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

Kinderen

De DSM-websites richten zich niet op en zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan zestien (16) jaar.

Wat zijn uw rechten op gegevensbescherming?

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven of afmelden voor het ontvangen van elektronische communicatie van DSM. Als u geen marketing gerelateerde e-mails meer wilt ontvangen, kunt u op de knop voor uitschrijven klikken onder aan elke promotionele e-mail die u van ons ontvangt.

Bovendien heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

·       het raadplegen, wijzigen of verwijderen van de persoonlijke gegevens die DSM over u heeft (tenzij dit wettelijk verplicht of noodzakelijk is om de informatie te bewaren);

·       het beperken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door DSM (onder bepaalde voorwaarden);

·       een kopie aanvragen van uw persoonlijke gegevens (in algemeen format en onder bepaalde voorwaarden).

Als u een van deze rechten gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar: dsm.privacy@dsm.com. Wanneer u uw rechten uitoefent: hoe specifieker u bent, hoe beter wij u kunnen helpen met uw verzoek.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop DSM met uw gegevens omgaat, neem dan contact met ons op en wij zullen uw zorg onderzoeken. Vergeet ook niet dat u het recht hebt om een klacht tegen DSM in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land of regio.

Hoe neemt u contact met ons op over deze privacyverklaring?

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door DSM of over deze privacyverklaring, nodigen wij u uit om een e-mail te sturen naar ons Privacy Office op dsm.privacy@dsm.com.

Read more