Privacy en Cookie verklaring

DSM website

Belangrijke informatie

DSM is gehouden uw privacy op deze website te beschermen. Lees de "Privacy en Cookie verklaring" goed door, zodat u weet hoe we uw persoonlijke gegevens verkrijgen en gebruiken.

Algemeen

Deze Privacy en Cookie verklaring heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die worden verkregen en gebruikt door het bedrijfsonderdeel van DSM dat verantwoordelijk is voor het betreffende deel van de website. De Privacy en Cookie verklaring is gebaseerd op onze bindende bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules (BCR) inzake de privacy van gegevens van klanten, leveranciers en handelspartners. Het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor het betreffende deel van de website wordt hierna "DSM" genoemd.

DSM respecteert uw privacy en houdt zich aan alle bepalingen van de Europese privacywetgeving en, voor zover van toepassing, de lokale privacywetgeving.

Cookies

We slaan alleen zogenaamde "cookies" op uw computer op wanneer u uw toestemming hiervoor hebt gegeven door tijdens uw bezoek aan onze website op de betreffende knop(pen) te klikken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer opslaat. Hiermee kunnen wij uw computer herkennen wanneer u de site later nog eens bezoekt. Zo kan DSM de website nog gebruikersvriendelijker maken en aan uw behoeftes aanpassen. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren.

De persoonlijke informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken. Deze persoonlijke informatie wordt verzameld met als doel het statistisch meten van het gebruik en de bruikbaarheid van onze website, en om u speciaal op uw interesses afgestemde informatie te kunnen sturen met betrekking tot ons bedrijf en onze (nieuwe) producten en diensten.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door onze website opnieuw te bezoeken en de betreffende opties te kiezen. Door middel van het wijzigen van instellingen kunt u er ook voor zorgen dat uw browser geen cookies van deze website meer aanneemt. In dat geval is het mogelijk dat u niet langer de volledige functionaliteit en alle voorzieningen van onze website kunt gebruiken.

Google Analytics

Momenteel gebruiken we Google Analytics om het bezoek aan de website te analyseren en onze inhoud te verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld door Google Analytics. Klik hier vooor meer informatie over het privacybeleid met betrekking tot Google Analytics.

Gegevensverzameling, doel en ontvangers

Wij verkrijgen uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, postcode, (woon)plaats, telefoonnummer en e-mailadres) wanneer u die aan ons verschaft door middel van registratie, het invullen van formulieren of het versturen van e-mails, het plaatsen van een bestelling voor producten of diensten, het aanvragen van informatie, of andere situaties waarin u ervoor kiest deze persoonlijke gegevens aan ons te verschaffen.

Uw gegevens worden verwerkt met als doel het realiseren van een overeenkomst tussen u en DSM, het verschaffen van door u aangevraagde informatie of advies, het tegemoetkomen aan wettelijke vereisten, het bieden van een optimale dienstverlening en het versturen van speciaal op uw interesses afgestemde informatie over ons bedrijf en onze (nieuwe) producten of diensten.

Uw gegevens kunnen aan andere ondernemingen binnen het DSM-concern worden verschaft, met hetzelfde doel als hierboven beschreven. De ondernemingen binnen het DSM-concern zullen uw gegevens behandelen in overeenstemming met onze bindende bedrijfsvoorschriften inzake de privacy van gegevens van klanten, leveranciers en handelspartners en deze Privacy en Cookie verklaring.

Geven wij uw gegevens aan derden door?

DSM kan derden inschakelen. Voor zover die derden bij het verrichten van de desbetreffende diensten uw gegevens verwerken, doen ze dat in de hoedanigheid van verwerker voor DSM en heeft DSM de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden worden verwerkt.

Kinderen

De websites van DSM zijn niet bedoeld om door personen jonger dan 16 (zestien) jaar te worden gebruikt en we zullen personen jonger dan 16 jaar niet bewust tot onze websites toelaten.

Links naar andere sites

Let op: de DSM Privacy en Cookie verklaring is niet van toepassing voor andere websites die niet van DSM zijn, ook wanneer:

  • u deze andere sites bezoekt via een link op onze site; of
  • u onze website bezoekt via een link van een andere site.

Recht op inzage/rectificatie/bezwaar

U kunt op ieder moment inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonlijke gegevens eisen indien deze gegevens onjuist zijn of niet relevant zijn voor het aangegeven doel. Hiertoe kunt u een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens sturen aan e-mail.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Bewaarperiode

DSM zal de via deze website verkregen persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

DSM behandelt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. We hebben diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoongegevens tegen verlies of misbruik te beschermen. Met deze maatregelen beveiligen we onze systemen volgens de toepasselijke normen voor informatiebeveiliging.

Versie 23 mei 2018

Read more