Governance DSM Nederland B.V.

President DSM Nederland

Edith Schippers is sinds 1 februari 2019 President van DSM Nederland.

Edith Schippers rondde de studie politicologie af aan de Universiteit Leiden. Ze begon haar loopbaan als politiek adviseur voor de Tweede Kamerfractie van de VVD en specialiseerde zich in de gezondheidszorg waarna ze werkte voor de werkgeversorganisatie VNO-NCW met gezondheidszorg en arbeidsmarkt in haar portefeuille. Edith werd in 2003 gekozen tot lid van de Tweede Kamer en in 2010 benoemd tot Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2017 kondigde ze aan niet meer terug te keren in een nieuw kabinet.

In haar rol als President DSM Nederland rapporteert Edith aan Dimitri de Vreeze, Co-CEO van Koninklijke DSM en voorzitter van de Raad van Commissarissen van DSM Nederland.

Edith fungeert als bestuurder van de Centrale Ondernemingsraad volgens de Wet op de Ondernemingsraden.

De Raad van Commissarissen, DSM Nederland

De Raad van Commissarissen van DSM Nederland bestaat uit:

  • Jan Zuidam
    Voormalig lid Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V.
  • Inge Brakman
    Voormalig Voorzitter en lid van het Commissariaat voor de Media. Vervult meerdere toezichthoudende functies.
  • Dimitri de Vreeze, voorzitter
    Co-CEO Koninklijke DSM N.V.

    André van Wageningen, Secretaris

Governance Koninklijke DSM N.V.

Koninklijke DSM N.V. is als beursbedrijf genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange, met een Raad van Bestuur en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Leden van de Managing Board en de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Alle details zijn te vinden op de corporate website (in het Engels).

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd op 6 mei 2021 virtueel gehouden in verband met de Covid-19 maatregelen en van kracht zijnde spoedwetgeving.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders stemden in totaal met 73,52% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

Lees meer