Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. vond op 10 mei 2022 plaats in het hoofdkantoor in Heerlen en was tevens live te volgen via een webcast. 

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders stemden in totaal met 77,93% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

×

Het aantal stemmen per aandeel is 1 en het aantal uitstaande aandelen op 12 april 2022, de registratiedatum, was 216.383.901.

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen).

Agendapunt 2

De Managing Board heeft een toelichting gegeven op het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2021.

Agendapunt 3

De vergadering heeft een positief advies uitgebracht over het bezoldigingsverslag van 2020.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 160.683.705 7.834.021 14.957 168.532.683
% 95,35 4,65   100,00

Agendapunt 4

De jaarrekening 2021 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 166.953.786 1.194.577 382.858 168.531.221
% 99,29 0,71   100,00

Agendapunt 5a

Het reserverings- en dividendbeleid werd toegelicht.

Agendapunt 5b

De dividenduitkering over 2021 van €2,50 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 168.525.519 1.814 4.180 168.531.513
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 6a

Aan de huidige en voormalige leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 163.960.934 3.836.755 733.824 168.531.513
% 97,71 2,92   100,00

Agendapunt 6b

Aan de huidige en voormalige leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 163.901.987 3.895.420 734.106 168.531.513
% 97,68 2,32   100,00

Agendapunt 7

Geraldine Matchett werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 168.130.022 9.599 391.894 168.531.515
% 99,99 0,01   100,00

Agendapunt 8

Eileen Kennedy werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 165.991.659 2.527.603 12.251 168.531.513
% 98,50 1,50   100,00

Agendapunt 9

De externe accountant werd herbenoemd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 167.485.846 697.655 348.012 168.531.513
% 99,59 0,41   100,00

Agendapunt 10a

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 162.810.666 5.701.265 19.852 168.531.513
% 96,62 3,38   100,00

Agendapunt 10b

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een additionele 10% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 166.647.568 1.864.346 19.599 168.531.513
% 98,89 1,11   100,00

Agendapunt 11

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 166.836.387 1.569.674 125.452 168.531.513
% 99,07 0,93   100,00

Agendapunt 12

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 167.574.960 946.197 9.856 168.531.513
% 99,44 0,56   100,00

Gepubliceerd 06 mei 2021

Lees meer