Persbericht

Campussen: de Zuid-Limburgse sleutels voor de toekomst

Sittard, NL, 12 jan 2012 12:00 CET

De Provincie Limburg, Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+ en DSM maken vaart met de versnelde ontwikkeling van de Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de Maastricht Health Campus. Vandaag maakten zij bekend samen ruim 180 miljoen euro extra te investeren in onderzoeksfaciliteiten, een kapitaalfonds voor ondernemingen, een onderwijsprogramma en vastgoed. De Provincie Limburg neemt hiervan ruim 55 miljoen euro voor haar rekening. De voorstellen zijn deze week naar Provinciale Staten gestuurd ter goedkeuring.

De ontwikkeling van de campussen past in het kabinetsbeleid dat Zuidoost-Nederland moet omvormen tot Brainport 2020, een van de economische motoren van Nederland en nu al goed voor 55% van de patenten, 45% van de private R&D investeringen en 35% van de Nederlandse export. De Chemelot Campus is één van de zes campussen van nationaal belang.

De campussen in Zuid-Limburg zijn dé plek voor ondernemers en instellingen waar wordt gewerkt aan producten en toepassingen voor de toekomst. De wereld heeft behoefte aan nieuwe duurzame groene materialen, bijvoorbeeld gebaseerd op herwinbare grondstoffen. Mensen worden gelukkig steeds ouder en hebben daardoor steeds meer behoefte aan bijvoorbeeld nieuwe biomedische materialen. Twee belangrijke behoeftes van onze samenleving waarvoor de campussen oplossingen kunnen bieden.

Door open innovatie ontstaat spin-off, met nieuwe producten die sneller in de markt gezet kunnen worden. Op de campussen zullen nieuwe ondernemingen en dus nieuwe banen ontstaan. De campussen zijn ook de plek waar mensen worden opgeleid voor deze banen van de toekomst. Zij zijn een broedplaats van medische en (bio-)technologische innovatie. Om dat te bereiken zijn grote trekkers nodig. Bedrijven, kennisorganisaties en overheden die gezamenlijk geloven in de toekomst.

Maar ook een goede omgeving met de juiste organisatorische randvoorwaarden en ruimte voor durfkapitaal. Juist daarom investeren overheid, onderwijs en bedrijfsleven in de ontwikkeling van de Chemelot Campus en Maastricht Health Campus. Het zijn de Limburgse ‘tickets to the future’. Hierdoor ontstaan de komende tien jaar 2100 nieuwe banen voor kenniswerkers en vele duizenden extra arbeidsplaatsen als gevolg van een toename van indirecte werkgelegenheid.

Vandaag zijn vier concrete plannen gepresenteerd: het Businessplan van de Chemelot Campus, de oprichting van het durfkapitaalfonds Limburg Ventures II, het programma Enabling Technologies en de versterking van Sciences aan de Universiteit Maastricht.

Structuurversterkend

De campusontwikkelingen zijn geen doel op zich, ze dragen bij aan een excellent vestigingsklimaat en zijn daarmee structuurversterkend voor de Limburgse economie. Met de versnelde ontwikkeling van de campussen zet Limburg een grote stap op weg naar de wereldtop op het gebied van ontwikkeling en het in de markt zetten van nieuwe producten zoals biomaterialen.

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421