Persbericht

Opening polymersciencepark Zwolle

Zwolle, NL, 06 mrt 2012 12:15 CET

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs investeren in Polymer Science Park, een centrum voor open innovatie op het gebied van toegepaste kunststoftechnologie

DSM, Wavin, Hogeschool Windesheim, Deltion College, Gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel hebben samen het Polymer Science Park in Zwolle opgestart. Dit is een open innovatiecentrum voor bedrijven en onderwijs op het gebied van toegepaste kunststoftechnologie.

Het productaanbod van het Polymer Science Park kent drie pijlers: Innovatie, testen en kennisoverdracht. De focus ligt daarbij op het gebied van zogenaamde performance materialen zoals; engineering plastics, rubber, harsen, coatings, thermoplasten, composieten en biopolymeren. Het Polymer Science Park biedt toegang tot kennis en innovatiefondsen, faciliteiten en professionele projectbegeleiding. Bedrijven en het onderwijs worden ondersteund in hun innovatieproces door gericht onderzoek en ontwikkeling in kunststoftechnologie.

Tevens werd bekend dat Van Wijhe Verf en Universiteit Twente gaan deelnemen in het Polymer Science Park. Met Van Wijhe Verf komt er een sterke coatingfabrikant in het centrum. Met Universiteit Twente is nu ook het WO onderwijs vertegenwoordigd naast het MBO en HBO niveau.

Het Polymer Science Park werd officieel geopend door Rein Willems, voorzitter van de Regiegroep Chemie. Hij onderstreept het belang van het initiatief: “Innovatie is nodig omdat we alleen zo internationaal competitief kunnen blijven. Juist de Kunststof, Coating en Chemische industrie draagt bij aan de export van Nederland. Deze regio loopt in Nederland voorop als het gaat om innovatie op het gebied van kunststoffen. Met de komst van het Polymer Science Park wordt de basis gelegd voor het stimuleren en versterken van de concurrentiepositie van bedrijven werkzaam in de kunststofindustrie. Bovendien schept het kansen voor werkgelegenheid en de economische groei in deze regio.”

Hij vervolgt: “Het tekort aan goed opgeleide technici is een bedreiging voor de kunststofindustrie in ons land. Met dit innovatiecentrum wordt de kruisbestuiving tussen onderwijs en het bedrijfsleven geoptimaliseerd. Studenten ondersteunen bijvoorbeeld de vele multidisciplinaire projecten in de kunststoftechnologie . Dit vergroot niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar draagt ook bij aan versnelde innovatie. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421