Persbericht

CSM, Koninklijke DSM en de TU Delft investeren in proefinstallatie voor onderzoek naar biotechnologische processen

Delft, NL, 15 mei 2012 09:00 CEST

CSM,  Koninklijke DSM en de Technische Universiteit van Delft participeren in een  joint venture voor onderzoek naar biotechnologische processen.  De nieuwe onderneming Bioprocess Pilot Facility (BPF) is gevestigd in Delft en richt zich op onderzoek en onderwijs ten behoeve van de volgende generatie biotechnologische processen. De officiële opening is vandaag 15 mei 2012.

In de faciliteiten van de BPF kan opschalingsonderzoek uitgevoerd worden met betrekking tot de volgende werkgebieden: voorbehandeling van biomassa, fermentatie en opzuivering. De infrastructuur van de BPF maakt deels gebruik van apparatuur die reeds aanwezig was op het terrein van DSM, en in de joint venture zal worden ondergebracht. De komende 12-18 maanden zal er nog additionele apparatuur, met name ten behoeve van de voorbehandeling van biomassa, worden geïnstalleerd.

De BPF heeft een open karakter en is toegankelijk voor onder andere bedrijven, universiteiten en instituten die onderzoek willen doen naar de opschaling van bioprocessen. CSM,  Koninklijke DSM en de TU Delft hebben besloten hun krachten te bundelen met als doel een wereldwijd toonaangevende faciliteit te verkrijgen voor het uitvoeren van onderzoek naar de opschaling van bioprocessen van laboratoriumschaal en pilot schaal naar industriële schaal.

De BPF is een unieke faciliteit die andere bedrijven, onderzoekers en onderwijsinstellingen in staat stelt om nieuwe bioprocessen op een dusdanige schaal te testen dat ze de stap naar industriële schaal kunnen maken”, zegt Eric Roos, de nieuwe directeur.

De Bioprocess Pilot Facility wordt financieel ondersteund door de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Delft en Den Haag.

Gerard Hoetmer (Voorzitter Raad van Bestuur CSM), Feike Sijbesma (Voorzitter Raad van Bestuur DSM) en Dirk Jan van den Berg (Voorzitter College van Bestuur van de TU Delft) benadrukken gezamenlijk het belang van deze hoogwaardige onderzoeksfaciliteit in Nederland, vooral gelet op de mogelijkheden die de innovatieve en duurzame bio- en kennis economie levert aan Nederland.

Ook Chris Buijink, Secretaris Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie onderschrijft dat deze onderzoeksfaciliteit precies past in de kern van het Nederlandse Topsectorenbeleid.

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421